U projekat „Socijalizacija djece Republike Srpske“ uključeno 50-oro djece iz Gradiške

Ovogodišnja realizacija projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske” počela je juče odlaskom prve grupe  djece na ljetovanje u Bečiće.

U okviru Projekta, djeca sa područja Gradiške na ljetovanje će otputovati u septembru.

Referent za dječiju zaštitu Centra za socijalni rad Gradiška, Dijana Lajić rekla je da će ove godine u Bečiće otputovati 50-oro djece i 4 vaspitača. Ona je istakla da prva grupa djece  putuje u 13. smjeni Projekta, 3.septembra dok će druga grupa otputovati u okviru posljednje, 14 smjene  12. septembra.

Lajićeva je istakla da je osnovni cilj ovog projekta socijalizacija djece, zatim stvaranje osjećaja empatije kod djece, radnih i higijenskih navika ali i da se djeca zabave.

Kao i svake godine, lokalna uprava pomaže učešće gradiške djece u ovom projektu kupovinom sportske opreme i simboličnog džeparca.

U projektu “Socijalizacija djece Republike Srpske”, koji finansira Javni fond za dječiju zaštitu,  u proteklih 18 godina obuhvaćeno je oko 25 000 djece iz svih opština u Srpskoj. Od 2006. godine u projektu je učestvovalo oko 550 djece sa područja Gradiške, a riječ je o djeci različitih kategorija, prije svega djeci iz socijalno ugroženih porodica – korisnicima prava socijalne zaštite, djeci iz višečlanih porodica, djeci porodica boračke populacije, djeci sa posebnim potrebama i hroničnim zdravstvenim smetnjama, ali i posebno nadarenoj djeci, telentovanim sportistima i drugim.

Share With: