Tehnička škola Gradiška u školsku 2019./2020. upisuje dva nova zanimanja

Tehnička škola Gradiška u školsku 2019./2020. godinu planira upis 144 učenika raspoređenih u  šest odjeljenja.

Direktor škole Vlado Tomić rekao je da od naredne godine učenici imaju na raspolaganju dva nova zanimanja, metalobrusač u trećem stepenu obrazovanja i tehničar elektroenergetike u četvrtom stepenu.

„ I ove godine očekujemo veliko interesovanje za zanimanje tehničar CNC tehnologija ali i novo zanimanje, tehničar elektroenergetike. Nakon više od 10 godina vraćamo zanimanje metalobrusač za kojim postoji potreba tržišta. Interesantno je i zanimanje obrađivač metala rezanjem kojem je modifikovan plan i program pa će se učenici praktično obrazovati za zanimanje CNC operatera, zanimanje koje ne postoji u obrazovnom sistemu Republike Srpske ali postoji u okruženju“ rekao je Tomić.

Prema njegovim riječima budući učenici Tehničke škole imaju priliku da uče u savremeno opremljenim kabinetima.

„U zadnjih godinu dana dobili smo polovnu CNC glodalicu kao donaciju „TIKT manufakture“ i novu edukativnu mašinu od firme „PMP Jelšingrad“. Kroz projekte sa njemačkom nevladinom organizacijom GIZ svakodnevno dobijamo opremu ali i edukaciju profesora na toj opremu koja je odmah u funkciji nastavnog procesa“ rekao je Tomić.

On je dodao da Tehnička škola planira da realizuje brojne projekte a jedan od njih je i projekat prekogranične saradnje u saradnji sa  Razvojnom agencijom Gradiška.

Share With: