U Gradišci je u 2018. godini naplaćeno 857. 444,72 KM poreza na nepokretnosti

U Gradišci je u 2018. godini naplaćeno 857. 444,72 KM poreza na nepokretnosti, a u prvim mjesecima 2019. godine 56. 132,04 KM što je ukupno 913. 576,76 KM, rekao je gostujući u emisiji „Bilans stanja“ Radio Gradiške, načelnik Poreske uprave Republike Srpske, Područne jedinice Gradiška, Boro Spasojević.

Spasojević je naveo da se dio poreza odnosi na dugove iz ranijih godina jer se prema Zakonu o poreskom postupku kod svake uplate prvo podmiruje najstariji dug, bez obzira koji period je poreski obveznik napisao na bankovnoj uplatnici.

On je naglasio da ukupna obaveza poreza za period 2012-2018 godina iznosi 6.107. 581,50 KM, dok je ukupna naplata za isti period 5. 224. 311,29 KM ili 86 odsto.

Spasojević je naveo da  je u 2018. godini porez utvrđen za 16.672 poreska obveznika.

On je rekao da je Područna jedinica Gradiška u ovoj godini za prvu neplaćenu ratu proslijedila u prinudnu naplatu 824 poreska obveznika, a za drugu ratu 847 poreskih obveznika i da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Prema njegovim riječima, Poreska uprava Republike Srpske će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati koristeći zakonske raspoložive mjere od blokade računa, pljenidbe pokretne imovine, do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu.

Spasojević je naveo da će u aprilu biti odštampani i dostavljeni poreski računi za 2019. godinu i dodao da Skupština opštine Gradiška nije mijenjala stopu poreza koja iznosi 0,15 odsto.

Zakonski rok za uplatu prve rate poreza na nepokretnosti je do 30. juna, a druge rate do 30. septembra.

Share With: