Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Svetu braću Ćirila i Metodija

Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Svetu braću Ćirila i Metodija, koji su širili hrišćansku vjeru i pismenost među Slovenima.
Ova dva brata rođena su u Solunu, u kući znamenitih i bogatih roditelja. Stariji brat Metodije proveo je kao oficir deset godina među makedonskim Slovenima i tako naučio slovenski jezik.

Po povratku u Grčku zamonašio se, a malo poslije toga pridružio mu se i mlađi brat Ćirilo /Konstantin/.

Kada je hazarski car Kagan tražio od cara Mihaila propovjednike hrišćanstva, car mu je poslao braću Ćirila i Metodija.

Oni su ubijedili prvo Kagana, a zatim i mnogo naroda preveli u hrišćanstvo.

Po povratku u Carigrad sastavili su slovensku azbuku od 38 slova i počeli da prevode crkvene knjige sa grčkog na slovenski.

Na poziv kneza Rastislava otišli su u Moraviju da šire vjeru Hristovu, a umnožene crkvene knjige podijelili su sveštenicima da uče omladinu.

Na papin poziv stigli su u Rim, gdje se Ćirilo razbolio i umro 14. februara 869. godine.

Metodije se potom vratio u Moraviju i nastavio sa širenjem vjere među Slovenima sve do upokojenja 6. aprila 885. godine.

NJegovo djelo nastavili su njegovi učenici sa svetim Klimentom, kao episkopom na čelu. Prešli su Dunav i stigli na jug, u Makedoniju u Ohrid i tu produžili započeti posao braće Ćirila i Metodija.

Share With: