Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 8.4.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Svetu braću Ćirila i Metodija

Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Svetu braću Ćirila i Metodija, koji su širili hrišćansku vjeru i pismenost među Slovenima.
Ova dva brata rođena su u Solunu, u kući znamenitih i bogatih roditelja. Stariji brat Metodije proveo je kao oficir deset godina među makedonskim Slovenima i tako naučio slovenski jezik.

Po povratku u Grčku zamonašio se, a malo poslije toga pridružio mu se i mlađi brat Ćirilo /Konstantin/.

Kada je hazarski car Kagan tražio od cara Mihaila propovjednike hrišćanstva, car mu je poslao braću Ćirila i Metodija.

Oni su ubijedili prvo Kagana, a zatim i mnogo naroda preveli u hrišćanstvo.

Po povratku u Carigrad sastavili su slovensku azbuku od 38 slova i počeli da prevode crkvene knjige sa grčkog na slovenski.

Na poziv kneza Rastislava otišli su u Moraviju da šire vjeru Hristovu, a umnožene crkvene knjige podijelili su sveštenicima da uče omladinu.

Na papin poziv stigli su u Rim, gdje se Ćirilo razbolio i umro 14. februara 869. godine.

Metodije se potom vratio u Moraviju i nastavio sa širenjem vjere među Slovenima sve do upokojenja 6. aprila 885. godine.

NJegovo djelo nastavili su njegovi učenici sa svetim Klimentom, kao episkopom na čelu. Prešli su Dunav i stigli na jug, u Makedoniju u Ohrid i tu produžili započeti posao braće Ćirila i Metodija.

Share With:
Open

close button