Socijalizacija djece kroz ljetovanje na moru

Konkurs za učešće u projektu „Socijalizacija djece Republike Srpske“ otvoren je do 18. marta do kada roditelju mogu da podnesu zahtjev za ljetovanje njihovog djeteta na crnogorskom primorju.

Referent za dječiju zaštitu u Centru za socijalni rad Gradiška, Dijana Lajić, rekla je da je Јavni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske objavio poziv 18. februara koji će biti otvoren do 18. marta.

 

Lajićeva je navela da zahtjev za učešće može podnijeti roditelj ako dijete ispunjava uslove, da je starosti od 6 do 15 godina, a za djecu sa smetnjama u razvoju do 18 godina starosti, da do sada nisu učestvovala u ovom projektu i da pripadaju određenoj kategoriji, djeci iz socijalno ugroženih porodica-korisnicima prava iz socijalne i dječije zaštite, djeci iz višečlanih porodica, iz boračkih porodica, djeci sa smetnjama u razvoju i posebno talentovanoj djeci.

Ona je naglasila da preko Fonda djeca besplatno borave na ljetovanju i da Opština Gradiška određenim sredstvima takođe učestvuje u ovom projektu.

Prema njenim riječima osnovni cilj ovog programa je socijalizacija i integracija djece u vršnjačku skupinu, razvijanje osjećaja empatije i osamostaljivanje djece.

Paraleno sa konkursom za djecu objavljen je i poziv za izbor vaspitača: socijalnog radnika, prosvjetnog radnika, psihologa ili pedagoga.

Projektom „Socijalizacije djece Republike Srpske“, u proteklih 17 godina obuhvaćeno je više od 25 000 djece iz svih opština u Srpskoj i 5 000 odraslih lica u pratnjи. Iz Gradiške je do sada učestvovalo oko 1 000 djece.

U okviru ovog projekta djeca će boraviti u Bečićima od 20. maja do 21. septembra u 14 smjena po deset dana.

Share With: