Top lista

Top lista za 17.04.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Rubrika Religija i čovjek- tema Ikona i kandilo u pravoslavnom domu

Svaki pravoslavni  dom treba da ima ikonu svoje Krsne slave. Pored ikone Krsne slave, poželjno je da u kući stoji ikona Gospoda Isusa Hrista  i Presvete Bogorodice, a može i ikona nekog drugog svetitelja koji se u tom domu posebno poštuje.

Ikona se postavlja u najsvečanijoj prostoriji, trpezariji ili dnevnoj sobi, na istočnom zidu ili na nekom drugom  počasnom mestu. Nikako ikonu stavljati iza ormara, vrata ili nekog drugog nameštaja. Ikona i kandilo treba da budu na mestu, svima vidljivi i  da im se može prići, prilikom kađenja, a da se može prislužiti i kandilo.

Kandilo se postavlja ispred ikone  i podesiti ga tako da čaša kandila bude u visini trećine ikone odozdo, da svjetlost iz kandila osvjetljava lik svetitelja. U čašu obavezno sipati trećinu vode, a zatim ulje. Na površinu ulja postaviti plovak, staviti u njega fitilj (žižak). Voda u kandilu je neophodna da se čaša od kandila ne zagrije suviše i da ne dođe do prskanja čaše, i požara. Fitilj (žižak) u kandilu paliti šibicom ili upaljačem.

Kandilo se prislužuje uoči ili na dan svakog praznika i svake nedjelje, a može se prisluživati svakodnevno.

Oni koji imaju u kući kandilo znaju kakvu neponovljivu duhovnu atmosferu uoči praznika ili nedjelje stvara drhtavi plamičak kandila. Naročito se to urezuje u djetinju dušu, i ostaje kao najdraža uspomena iz djetinjstva do kraja života.

 

Zašto se prislužuje kandilo ispred ikone?

Prvi razlog je da nam svjetlost u kandilu služi kao opomena (ukor) za naša tamna, tj. grešna djela, zle pomisli i želje.

Da naša duša bude čista i svijetla kao plamen u kandilu.

Da to bude naša mala žrtva Bogu, koji se sav žrtvovao za nas. Jedan mali znak velike blagodarnosti i svijetle ljubavi naše prema onome od koga u molitvi prosimo i život i zdravlje.

Da svjetlost u kandilu bude strašilo zlim silama.

Da nas podsjeti na svjetlost karaktera i života onog svetitelja pred kojim prislužujemo kandilo.

Share With: