Raspisan javni poziv za subvencionisanje zapošljavanja

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisao je u utorak 9. aprila javni poziv za dodjelu sredstava za podsticaje zapošljavanja u okviru šest programa.

Predviđeno je zapošljavanje i samozapošljavanje 4.000 lica u Republici Srpskoj iz različitih kategorija nezaposlenih lica, a za ove namjene obezbjeđeno je 12.000.000 KM.

Šef Biroa za zapošljavanje Gradiška Obrenka Balta rakla je da se subvencije za zapošljavanje dodjeljuju u okviru programa za zapošljavanje i samozapošljavanje djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, za šta je predviđeno 1.000.000 KM.

„1.500.000 KM predviđeno je i za zapošljavanje pripravnika sa visokom stručnom spremom, gdje se za zapošljavanje djece poginulih boraca finansira cijeli iznos plate tokom jedne godine, a za zapošljavanja ostalih viskoobrazovanih lica bez radnog iskustva refundira se iznos neto plate pripravnika i iznosu od 500 KM“, navela je Balta.

Ona je istakla da se treći program odnosi na podršku zapošljavanja Roma i da će za ove namjene biti izdvojeno 203.710 KM.

„Poslodavci koji zaposle lice romske nacionalnosti na period od 12 mjeseci dobijaju subvenciju od 6.000 KM, a na dvije godine 12.000 KM, dok za zapošljavanje Roma sa visokom stručnom spremom u prvom slučaju dobijaju 7.000, a za period od 24 mjeseca 14.000 KM. Za podsticaj samozapošljavanja Romi mogu da dobiju subvenciju od 5.000 KM“, dodala je Balta.

Prema njenim riječima, četvrti program odnosi se na podršku zapošljavanja ciljnih kategorija u privredi, a predviđeno je da se na nivou Republike Srpske za ove namjene izdvoji 5.000.000 KM i to za zapošljavanje lica starijih od 40 godina, lica koja su na evedenciji birao za zapošljavanje duže od šest mjeseci, žena iz ruralnih područja, žena žrtve rata i porodičnog nasilja, te štićenika domova za nezbrinutu djecu koja su završila školovanje.

Balta je dodala da je 300.000 KM predviđeno za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, odnosno do 3.000 KM po jednom radniku, dok je 4.125.000 KM predviđeno za program subvencionisanja poreza i doprinosa za poslodavce iz oblasti privrede, koji su u prošloj godini zapošljavali nove radnike i imaju povećanje broja radnika u odnosu na 2017. godinu.

Ona je naglasila da su svi ovi programi namjenjeni za lica koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i koja aktivno traže posao.

Share With: