Počinje sistematska deratizacija na području Gradiške

Na području grada Gradiška u ponedjeljak 27.maja počeće obavezna, preventivna sistematska deratizacija.Deratizaciju koja će trajati do 14.juna sprovešće preduzeće „Eko-BeL“d.o.o.

Troškovi usluga deratizacije za zgrade Gradske uprave i objekte kojima gazduje grad Gradiška, crkveni prostor, socijalne ustanove,  javne zelene površine, parkove i groblja u gradskom području, socijalno ugrožena domaćinstva, domaćinstva porodica poginulih boraca, invalida rata i civilnih žrtava rata finansiraće se iz budžeta grada Gradiška.

Sistematska deratizacija u privatnim i državnim preduzećima, primarnoj i sekundarnoj kanalizacionoj mreži, individualnim domaćinstvima i stambenom fondu kao i privatnim uslužnim, trgovinskim i ugostiteljskim radnjama, izvodiće se prema usvojenom cjenovniku „Eko-BeL“-a od strane korisnika usluga ili ranije potpisanim Ugovorima između istih i izvođača radova.

Share With: