Мој град: Легат породице Чубриловић

Легат је тестаментом завјештан поклон библиотеци. Он може да представља цјелокупну приватну библиотеку, збирку умјетничких предмета, збирку личних предмета познате личности, њену преписку и намјештај. Води се као посебна збирка. Имовинско- правни односи, у веси са легатима подразумијевању двије уговорене стране, легатора и легатара. Легатор је лице које оставља тестаментураним завјештањем наслијеђе или дио наслијеђа неком лицу или институцији. Легатар је лице или институција којој је завјештањем остављен дио или цјелокупна оставштина завјештаваоца, а који по закону, немају својство насљедника.

Највећа вриједност легата није материјална. Сагледани у ширем смислу, они су драгоцјена ризница значајних историјских тренутака, брижни чувари потиснутих и заборављених вриједности, обичаја и свеукупног духовног, образовног и културно- умјетничког насљеђа.

У Народној библотеци у Градишци налазе се три легата и два фонда књига, Фонд Миле Баврлић и Фонд Радана Вила Станишљевић и легати Виде Копривице Чубриловић, Цвјетка Буловића и Панте Стевића.

Легат породице Чубриловић у Народној библиотеци Градишка постојао је и прије пожара 2005. године у тадашњем Дому културе Чубриловић као поклон уваженог српског академика Васе Чубриловића из 1984. године, чија је жеља била да се води као задужбина под именом „Вида Копривица Чубриловић“.

Бројао је 2379 примјерака, који су нажалост потпуно уништени. Данашњи легат породице Чубриловић поново је оформљен 2016. године са поклоњених 200 инвентарних јединица. Легат се допуњава у континуитету од стране Вељкових унука Јованке Коњиковић и Вере Вујчић и сада броји 957 интервентних јединица.

Књиге које се чувају у легату датирају у опсегу од 1880. до 2018. године, али неке немају годину издавања па се не може закључити која је најстарија публикација. Најстарије датирано издање је из 1880. године наслова Кућни лекар или најважнија упутства при лечењу свију болести као и очување здравља аутора Н. Сремца. Најмлађа публикација из 2018. године носи назив Заблуда Светог Себастијана, аутора В. Табашевића.

Легат породице Чубриловић садржи књиге из свих области људских знања, науке, те популарну литературу, историју, филозофију, естетику, етику, умјетност, зборнике, литературу о привреди, југословенским питањима, националним питањима, народноослободилачкој борби, социјализму, марксизму, политичким миграцијама и уопштено о политичком систему Југославије. Такође, присутне су теме Првог српског устанка, религије, здравственог васпитања, школства, социологије и дипломатске историје. Могу се пронаћи и приручници, рјечници, енциклопедије, богата књижевна критика, литература о теорији књижевности, историји књижевности и о српском језику.

Поезија, приповијетке, есеји, сатире, афоризми, путописи, меомоари, дневници, биографије, сабрана дјела једног аутора, мјешовита дјела једног или више издавача као и разне едиције.

Сав фонд класификован је по УДК систему и обрађен у електронском каталогу. У складу са одредбама закона који уређује област заштите културних добара, на кориштење се даје дигитални облик, а оригинал се чува у читаоници. На већини издања се налазе посвете легатара и насљедника.

Д. Јанковић

Share With: