Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 25.3.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Moj grad – Crkva brvnara Svetog Nikolaja u Romanovcima

U današnjem izdanju rubrike Moj grad govorili smo o najstarijoj građevini na području opštine Gradiška koja je 2. marta  2004. godine proglešena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, govorili smo o Crkvi brvnari u Romanovcima, posvećenoj svetom Nikoli.

Crkva brvnara nalazi se u selu Romanovci koje je smješteno na istočnim padinama planine Kozare, na prelazu iz brdovitog u ravničarski teren – Lijevče polje. Nalazi se na pola puta koji vodi od Gradiške prema Banja Luci, a do crkve ćete najlakše doći kada se na auto-putu Gradiška –Banjaluka, na aleksandrovačkoj petlji izdvojite za Bakince.

Podataka o vremenu nastanka crkve u Romanovcima nema mnogo i većina je uglavnom vezana za narodne priče i predanja.Crkva se po svom obliku, skromnim dimenzijama, naročito maloj širini, te činjenici da nema oltarsku apsidu, može datirati u XVIII vijek. Kao dopuna ovoj tvrdnji može se uzeti i podatak da se u crkvi ranije nalazio antimins osvećen u vrijeme mitropolita Pavla Nenadovića (1749 – 1766. godine ), što bi bio jedan od elemenata na osnovi koga se crkva može smjestiti u XVIII vijek. Jedina dva datuma koja se mogu primijetiti na crkvi su godina 1812, urezana na ulaznim vratima u crkvu, i godina 1815 – urezana na dverima. Ti datumi, po svemu sudeći, predstavljaju datume jedne od njenih opravki.

Ovaj nacionalni spomenik se sastoji od objekta crkve, starog groblja sa pet krstača i pokretnog naslijeđa: carske dveri, polijelej, služabnik i psaltir koji se sada nalaze u zgradi Eparhije u Banja Luci.

U staru crkvu Svetog Nikolaja u Romanovcima, u septembru  prošle godine, nakon 114 godina od vjenčanja Petra i Milke Kočić, vraćene su Carske dveri.

Paroh romanovačko-mašićki Petar Jovanović rekao je da su Dveri i crkva Svetog Nikolaja nastali za vrijeme turske vlasti i oskudice što se može vidjeti na Dverima. “Na njima se nalazi šest ikona, a prema zapisima sa kojima raspolažemo  nekoliko priložnika je darivalo jednu ikonu. To govori da su bili siromašni ali da su imali vjeru i ljubav prema Bogu i crkvi”, naglasio je Jovanović.

U staroj crkvi Svetog Nikolaja u Romanovcima 18.septembra 1904. godine tajno su se vjenčali Milka i Petar Kočić. U tu čast Opština Gradiška, Mjesna zajednica Romanovci, Romanovačko-mašićka srpska pravoslavna crkvena opština i Osnovna škola ’’Petar Kočić’’ Nova Topola organizuju manifestaciju “Ideš li, rode” koja se održava od 2005. godine. Na manifestaciji se nagrađuju učenici osnovnih škola sa područja Gradiške i Republike Srpske koji su napisali najbolje literarne radove o temi ’’Lik i djelo Petra Kočića’’.

Share With:
Open

close button