Izabrana predsjednica Gradske organizacije DEMOS-a Gradiška

Na Skupštini Gradske organizacije žena DEMOS-a Gradiška održanoj večeras, za predsjednicu ove organizacije jednoglasno je izabrana Vanja Vidović Janjanin.

Na izbornoj Skupštini izabrano je i 29 članova Gradske organizacije DEMOS-a, radno  predsjedništvo, verifikaciona i kandidaciona komisija.

Vidović Janjanin je rekla da će nastojati da u rad Gradske organizacije uključe što veći broj žena koje će svojim aktivnostima unutar stranke doprinjeti rješavanju važnih pitanja na području grada, ali i u samom promovisanju imidža stranke. Istakla je da će jedan od ciljeva biti da se u svim mjesnim odborima formiraju aktivi žena.

Skupštini su osim delegata prisustvovali predsjednica Gradske organizacije DEMOS-a Banja Luka, Tatjana Tomić, predsjednik Gradskog odbora DEMOS-a Gradiška, Vladimir Janković, predstavnice Aktiva žena SNSD-a I Ujedinjene Srpske.

Predsjednik Gradskog odbora DEMOS-a Gradiška, Vladimir Jnaković rekao je da je izborom predsjednice Gradske organizacije žena DEMOS-a Gradiška, okončano kompletno organizovanje Gradskog odbora Demokratskog saveza DEMOS na području Gradiške.

Share With: