Gradiška ima dovoljno pitke vode za narednih 50 godina

Povodom 22. marta, Svjetskog dana voda, predstavnici KP „Vodovod“ Gradiška posjetili su danas OŠ „Danilo Borković“ gdje su učenicima ove škole podijelili brošure i održali kratko predavanje o značaju voda.

Direktor ovog preduzeća Sandro Zeničanin istakao je da Gradiška ima zdravu i bakteriološki ispravnu vodu za piće.“Prema procjenama imamo dovoljno pitke vode za narednih pedeset godina“, istakao je Zeničanin.

Rekao je da su, u cilju očuvanja trenutnih kapaciteta i kvaliteta vode na izvorištu Žeravica, u toku dva velika projekta.

„Na samom vodoizvorištu radimo rehabilitaciju cijelog sistema i proširenje kapaciteta izvorišta izgradnjom još jednog eksploatacionog bunara kako bismo obezbijedili sve preduslove da i na preostalom dijelu opštine, gdje trenutno nema strogo kontrolisane gradske vode, stvorimo uslove da svi naši građani imaju pristup pitkoj vodi“, istakao je Zeničanin.

Zeničanin je istakao da je u cilju zaštite samog vodoizvorišta potrebno izgraditi i širok spektar kanalizacionog sitema sa fokusom na samo vodoizvorište Žeravica i dodao da su u saradnji sa partnerima iz Švajcarske i Njemačke u decembru prošle godine potpisali sporazum o realizaciji grant sredstava koja definišu sanaciju postojećih kanalizacionih kolektora na području grada i izgradnju novih sekundarnih kanalizacionih kolektora u svim prigradskim naseljima.

„Cilj nam je da svu otpadnu vodu kanališemo prema predviđenom prečistaču otpadnih voda i prečišćenu propustimo u rijeku Savu i na taj način zaštitimo i životnu sredinu i zdravlje ljudi“, naglasio je Zeničanin.

Ujedinjene nacije usvojile su 1992. godine rezoluciju prema kojoj se svake godine širom svijeta 22. marta obilježava Svjetski dan voda.

Share With: