Gorska služba spasavanja spremna za rizične situacije

Gorska služba spasavanja Gradiška, kao volontersko udruženje građana sa 25 članova, osnovana je 27. oktobra s ciljem stvaranja kadrovskih i materijalo-tehničkih uslova za izvođenje akcija spasavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju elementarnih nepogoda i drugih kriznih situacija, rekao je načelnik ove službe Branislav Bjelovuk, gostujući u emisiji „Aktuelno“ Radio Gradiške.

Bjelovuk je naveo da Gorsku službu spasavanja Gradiška čine članovi koji su prošli pristupnu obuku koju su vodili instruktori  banjalučke Gorske službe spasavanja.

On je pojasnio da Gorska služba u svom sastavu sada ima ronioce, planinare, vatrogasce i ljude sa drugim potrebnim znanjima i vještinama, koji se navedenim poslovima bave rekreativno ili profesionalno.

„Članovi koji su prošli pristupni obuku će u narednom periodu proći i specijalizovane obuke za spasavanje iz požara, u vodi i nad vodom, u planinama i u drugim kriznim situacijama, a da bi u slučaju potrebe u spasilačke akcije mogli da budu uključeni ljudi koji su obučeni za te aktivnosti“, naveo je Bjelovuk.

Formiranje Gorske službe spasavanja jedna je od aktivnosti projekta prekogranične saradanje „Sigurni zajedno“, koji finasira EU a u kome, osim Grada Gradiška, učestvuje Grad Daruvar, te Direktorat za zaštitu i spasavanje Crne Gore, kao vodeći partner u projektu.

Koordinator projekta Nemanja Davidović naveo je da je ukupna vrijednost projekta 1.276.000 evra, da je za projektne aktivnosti u Gradišci namjenjen iznos od 470.000, a da Grad Gradiška za učešće u projektu izdvaja 70.000 evra.

„Do sada je sprovedeno nekoliko projektnih aktivnosti. U toku je izgradnja Edukativnog trening centra u selu Subotići na planini Kozari, gde će se odvijati spasilačke obuke i druge aktivnosti. U fazi je i izrada Plana upravljanja i procjene rizika za grad Gradišku, kao strateškog dokumenta za upravljanje rizičnim situacijama i aktivnostima u elementarnim nepogodama. U planu je i nabavka terenskog vozila i druge potrebne opreme za rad Gorske službe spasavanja“, naveo je Davidović.

Sjedište Gorske službe spasavanja je u Civilnoj zaštiti grada Gradiška, koja će u određenim kriznim situacijama pozivati članove Gorske službe.

Gorska služba spasavanja Gradiška naredne godine planira i proširenje članstva, a članovi mogu postati punoljetni građani koji prođu pristupnu obuku.

M. Malešević

Share With: