Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 25.3.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Cumbo: “Povoljna situacija na području grada Gradiška”

„O povoljnoj socijalnoj situaciji na području grada Gradiška govori podatak da  je Program socijalne zaštite za 2018. godinu izvršen u iznosu od 2.370.837KM“, rekao je gostujući u programu Radio Gradiške, direktor Centra za socijalni rad Gradiška, Rade Cumbo. On je dodao  da ovom iznosu treba dodati i sredstva koja obezbjeđuje Fond za dječiju zaštitu za potrebe dječijeg dodatka, refundacije bolovanja, materinskog dodatka i ostalih prava u iznosu od 2.470.345KM.

Prema riječima Cumbe korisnicima socijalne zaštite i prava iz dječije zaštite ukupno je u 2018. godini na području grada Gradiška isplaćeno 4.418.182KM.

Poboljšanje socijalne sigurnosti u prošloj godini ogleda se u uvođenju  materinskog dodatka za nezaposlene porodilje u iznosu od 405KM i uvođenju  naknade za ličnu invalidninu za unapređenje položaja lica sa invaliditetom u iznosu od 100KM za korisnike  naknade za pomoć i njegu drugog lica.

„ U 2018. godini materinski dodatak prema novom zakon ostvarile su 182 porodilje i 69 porodilja po starom zakonu. Kada su u pitanju lične invalidnine, one su uvedene odlukom Vlade Srpske za poboljšanje položaja invalidnih lica koja koriste pomoć i njegu drugog lica a čije je oboljenje nastupilo prije 18-te godine. To još uvijek nije uvedeno kao pravo iz socijalne zaštite i u toku je izmjena i dopuna Zakona i socijalnoj zaštiti“, rekao je Cumbo i dodao da su u posljednjih 6 mjeseci 2018. godine pravo na ovu pomoć ostvarilo 168 lica.

Cumbo je istakao da je u 2019. godini Program socijalne zaštite planiran u iznosu od 2.701.300KM i naglasio da je pregledom budžeta od 2016. do danas vidljivo povećanje u iznosu 752.140KM. On je istakao da taj podatak govori  da su naša sredina i društvo socijalno osjetljivi i da se sredstva povećavaju kako bi se obezbjedili bolji uslovi za lica u stanju socijalne potrebe.

Share With:
Open

close button