Cumbo: „Povoljna situacija na području grada Gradiška“

„O povoljnoj socijalnoj situaciji na području grada Gradiška govori podatak da  je Program socijalne zaštite za 2018. godinu izvršen u iznosu od 2.370.837KM“, rekao je gostujući u programu Radio Gradiške, direktor Centra za socijalni rad Gradiška, Rade Cumbo. On je dodao  da ovom iznosu treba dodati i sredstva koja obezbjeđuje Fond za dječiju zaštitu za potrebe dječijeg dodatka, refundacije bolovanja, materinskog dodatka i ostalih prava u iznosu od 2.470.345KM.

Prema riječima Cumbe korisnicima socijalne zaštite i prava iz dječije zaštite ukupno je u 2018. godini na području grada Gradiška isplaćeno 4.418.182KM.

Poboljšanje socijalne sigurnosti u prošloj godini ogleda se u uvođenju  materinskog dodatka za nezaposlene porodilje u iznosu od 405KM i uvođenju  naknade za ličnu invalidninu za unapređenje položaja lica sa invaliditetom u iznosu od 100KM za korisnike  naknade za pomoć i njegu drugog lica.

„ U 2018. godini materinski dodatak prema novom zakon ostvarile su 182 porodilje i 69 porodilja po starom zakonu. Kada su u pitanju lične invalidnine, one su uvedene odlukom Vlade Srpske za poboljšanje položaja invalidnih lica koja koriste pomoć i njegu drugog lica a čije je oboljenje nastupilo prije 18-te godine. To još uvijek nije uvedeno kao pravo iz socijalne zaštite i u toku je izmjena i dopuna Zakona i socijalnoj zaštiti“, rekao je Cumbo i dodao da su u posljednjih 6 mjeseci 2018. godine pravo na ovu pomoć ostvarilo 168 lica.

Cumbo je istakao da je u 2019. godini Program socijalne zaštite planiran u iznosu od 2.701.300KM i naglasio da je pregledom budžeta od 2016. do danas vidljivo povećanje u iznosu 752.140KM. On je istakao da taj podatak govori  da su naša sredina i društvo socijalno osjetljivi i da se sredstva povećavaju kako bi se obezbjedili bolji uslovi za lica u stanju socijalne potrebe.

Share With: