Četvrt vijeka borbe za ženska prava

Problem uznemiravanja žena a koje često dovodi i do verbalnog i fizičkog nasilja je nešto što ima duboke korijene, te je itekako izraženo i na našim prostorima. Žrtve tog nasilja su decenijama i vijekovima ostajale osuđene na tišinu, a kada bi se odlučile da svoj problem iznesu u javnost, najčešće su one bile te koje su nailazile na osudu iste javnosti.

Gostujući u emisiji „Žene i mogućnosti“ Radio Gradiške, osnivačice Fondacije „Udružene žene“ iz Banjaluke, Nada Golubović i Lana Jajčević, istakle su da, prije 25 godina kada je Fondacija počela sa radom, nisu bile ni približno svjesne koje su razmjere tog problema.

Evociravši uspomene na četvtinu vijeka posvećenog borbi za jednaka prava žena, istakle su da su bile prinuđene da savladaju brojne prepreke, od straha samih žena da prijave svoj problem do nepostojanja zakonskog okvira koji bi preventivno a potom i sankcijama uticao na smanjenje ove devijantne socijalne pojave.

Iako je zakonski okvir koji reguliše nasilje nad ženama, bilo u porodici, bilo izvan nje, postavljen, „Udružene žene“ su u svom radu i dalje suočene sa praktičnim problemima. Oni se ogledaju, pored ostalog u neobučenosti i neupućenosti onih koji treba da primjenjuju zakon, počevši od policajaca, preko tužilaca pa do sudija. Biće potrebno, kazale su naše gošće, još dugo vremena da se nasljeđe prošlosti u glavama ljudi povinuje pred zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

U konkretne uspjehe koje su su postigle u prvih 25 godina rada, „Udružene žene“ ubrajaju i osnivanje i djelovanje „Sigurne kuće“ koja pruža ugroženim korisnicama zaštitu od nasilja, pomoć psihologa i socijalnih radnika a sve u cilju rehabilitacije i ponovnog uključenja u normalne tokove života.

Fondacija „Udružene žene“ provodi brojne aktivnosti, uz podršku UN, kojima bi se opšta klima koja značajno doprinosi lošem tretmanu žena, žrtava nasilja, izmijenila te se time smanjila njihova satanizacija, naročito u medijskom pogledu. Jedna od učesnica panela organizovanih u tu svrhu, kao i kampanju „NE znači NE“, Brankica Raković, urednica „Lola“ magazina, izjavila je za našu emisiju kako bi:“Odmah ukinula mogućnost komentara na društvenim mrežama i portalima jer se time daje prostor najnižim strastima i govoru mržnje“.

Gošće emisije „Žene i mogućnosti“ su na kraju ponovile broj SOS telefona – 1264, kao i  broj policije – 122 na koji se, 24 sata, mogu besplatno prijaviti svi slučajevi uznemiravanja i nasilja prema ženama. Na raspolaganju je i broj Fondacije, 051/463 143, gdje se mogu dobiti i sve dodatne informacije.

N.Ristić

Share With: