Božica Živković Railić – Od žrtve do pobjednice

Kad čovjek više ne može, tad najviše mora. Da je to tačno, snagom, voljom i nesebičnom borbom, dokazala je predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, Božica Živković Railić koja je preživjela 322 dana zarobljeništva , fizička i verbalna maltretiranja tokom rata u BiH. Preživjela je Božica i akciju “Bljesak”, ali i borbu za prava žena žrtava rata. Za sebe kaže da nije žrtva već pobjednik.

“Ja sam imala sreću da sam preživjela id a sam se sa svim tim traumama i mukama izborila, da  sam ih stavila van svakodnevnog života i da me one ne blokiraju više”, istakla je Živković Railić gostujuući uu emisiji “Žene i mogućnosti” Radio Gradiške.

Dodala  je da je  danas srećna uz svoju porodicu, uz dvoje odrasle djece, za koje pravi planove  za život u miru, zdravlju i napretku.

U ratnim godinama jedini cilj bio joj je da preživi sve strahote kojima je bila izložena, a nakon završetka rata pred sebe je postavila zadatak da pomogne ženama žrtvama rata. “Pri iznošenju priča u javnost važna je podrška porodice i najbližih, a ja da nisam imala njihovu podršku vjerovatno ne bih imala snage za ovu borbu za prava koja je trajala godinama”, istakla je Božica.

Od 2016.godine Udruženje žena žrtava rata postalo je Udruženje od opšteg javnog interesa za Republiku Srpsku, a od oktobra 2018.godine Narodna Skupština Repuublike Srspke usvojila je Zakon o žrtvama ratne torture.

Usvanjem Zakona ispravljena je  nepravda prema ženama žrtvama rata, koje se konačno dobile  status civilnih žrtava rata i moći će da ostvare pravo na invalidninu, zdravstveno osiguranje, mogućnost banjske rehabilitacije, te podsticaje u projektima zapošljavanja i samozapošljavanja.

Share With: