Otvorena izložba „Gradiški mostovi na Savi“

U Zavičajanom muzeju u Gradišci danas je otvorena istorijska izložba „Gradiški mostovi na Savi“.

Kustos istoričar Zavičajnog muzeja Bojan Vujčić, koji je autor izložbe, rekao je da izložba obuhvata period od 1922. godine i izgradnje prvog mosta na Savi u Gradišci, do maja 1956. kada je izgrađen postojeći most.

„Za izložbu su korišteni pisani podaci i fotografije iz arhiva BiH, Republike Srpske, gradiškog Zavičajnog muzeja i Gardskog muzeja iz Nove Gradiške, te novinski članci i druga literatura“, naveo je Vujčić.

On je istakao da su gradiški mostovi na Savi spajali, ali razdavajali ljude sa dvije strane rijeke, kao što je to bio slučaj 1995. godine kada je postojeći most srušen u toku ratnih dešavanja.

Vujčić je naveo da je 1919. godine, za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Opštinsko vjeće usvojilo inicijativu sreskog načlenika doktora Milana Todića da se počene sa gradnjom mosta, koji završen 1922. godine, kada je u Gradišci počeo snažniji razvoj trgovine.

„I u doba turske vladavine bilo nagovještaja i inicijativa za igradnju mosta.Takođe, pred početak Prvog svjestkog rata Zemaljska vlada u Sarajevu je poslala svoje ljude da precjene gdja bi most u Gradišci trebao biti igrađen, ali je tada došlo do svađe stanovništva, pred čiji dućan i magazu bi trebao da izađe most, pa je na kraju sve obustavljeno“, dodao je Vujćić.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić, koji je otvorio izložbu, rekao je da priča o mostovima prikazuje proaktivnu ulogu Gradiške, koja je kroz istoriju željala da gradi mostove i pravi veze sa dugim narodima, gradovima i državama.

„To je putokaz da moramo da koristimo mostove, da putem njim dovodimo napredne tehnologije i izvozimo ono što proizvedemo u zemlje Evropske unije“, naveo je Adžić.

On je naglasio da su građani Gradiške ponosni što će veoma brzo biti položen kamen temeljac za još jedan most na Savi, i što će nakon njegove izgradnje Gradiška imati dva mosta.

„To će biti dodatni impuls razvoju Gradiške, koja je želi da postane jedan srednjoevrospki grad po mjeri njenih građana i privrednika“, dodao je Adžić.

Izložba „Gradiški mostovi na Savi“, koja je u Zavičajnom muzeju priređena povodom obilježavanja 24. aprila – Dana grada Gradiška,  biće otvoren narednih dvadeset dana.

Share With: