Здравствена заштита у иностранству о трошку Фонда у случају хитне медицинске помоћи

Осигурана лица Фонда здравственог осигурања Републике Српске током привременог боравка у иностранству као, на примјер, за вријеме годишњих одмора могу да користе здравствену заштиту о трошку Фонда у случају да им затреба хитна медицинска помоћ, и то у земљама са којима БиХ има потписане споразуме о социјалном осигурању, речено је из Фонда.

Из Фонда наводе да БиХ има потписане споразуме о социјалном осигурању са Србијом, Црном Гором, Хрватском, Сјеверном Македонијом, Словенијом, Мађарском, Турском, Холандијом, Аустријом, Њемачком, Италијом, Румунијом, Белгијом, Чешком и Луксембургом.

– Прије поласка у ове земље осигураници могу да добију ино-обрасце. И осигураници који путују у Пољску, Словачку и Велику Британију имају покривене трошкове хитне медицинске помоћи, с тим да за ове земље Фонд здравственог осигурања не издаје обрасце, јер је међународним споразумима другачије регулисано /треба да покажу пасош из БиХ/ – наводе из Фонда здравственог осигурања.

Из Фонда наводе да прије поласка на пут осигурано лице треба да од породичног љекара добије увјерење о здравственом стању, односно о способности за пут. На основу тог увјерења надлежне пословнице Фонда здравственог осигурања Републике Српске издају одговарајући образац, који се у Фонду не наплаћује.

– Ино-образац се, када је ријеч о привременом боравку у иностранству из приватних разлога, може издати за период до 60 дана у току једне године – кажу у Фонду здравственог осигурања Републике Српске.

Из Фонда наводе да са ино обрасцем осигураници Фонда здравственог осигурања за вријеме привременог боравка у иностранству не би требало да плаћају здравствену услугу ако им затреба хитна медицинска помоћ, односно трошкове ће сносити републички фонд.

У случају да се услуга, ипак, наплати осигураници могу предати Фонду захтјев за рефундацију трошкова.

– Осим образаца који се издају за привремене боравке у иностранству из приватних разлога, Фонд здравственог осигурања издаје обрасце и у случајевима одласка у иностранство ради посла, студирања и других разлога, а процедура је прописана Правилником о кориштењу здравствене заштите изван Републике Српске Министарства здравља и социјалне заштите – кажу у Фонду здравственог осигурања Српске.

Из овог фонда напомињу да покривају трошкове здравствене заштите за вријеме боравка у наведеним земљама само у случају хитне, неодложне здравствене заштите, те да се ино обрасцем не могу покрити трошкови циљаног одласка у иностранство ради лијечења.

– Ино-образац није исто што и путно осигурање, јер покрива хитне случајеве, док путно осигурање покрива и друге ризике. Ино-образац важи у оним здравственим установама које су у систему јавног здравства, односно које имају уговоре са здравственим осигурањем земље у којој се борави – напомињу из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Share With: