Završena žetva strnih žita na 95 odsto posijanih površina

Žetva strnih žita je završena na 95 odsto posijanih površina na području koje pokriva Područna jedinica Gradiška Resora za pružanje stručnik usluga u poljoprivredi Minstarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Nenad Erceg, stručni saradnik za ratarstvo u Resoru za pružanje stručnik usluga u poljoprivredi rekao je da je na području Gradiške, Laktaša i Srpca pod strnim žitima 13.175 hektara, od kojih je 8.500 pod pšenicom. On je dodao da je završen otkos ječma i pšenice.

„Kada je u pitanju pšenica prinosi su različitit. U prosjeku po hektaru zasijane pšenice prinos je oko 6 tona. Što se tiče raži prinos je 4 tone, ječma 5,5 a tritikale 6, dok je prinos zobi, ozime i jare, oko 3 tone po hektaru. Uljana repica je pokošena na 670 hektara, a njen prinos je u prosjeku oko 3 tone po hektaru“, rekao je Erceg.

On je naglasio da se cijena pšenice određuje prema klasi i da je cijena od 360 do 380KM po toni i dodao da je ukupna vrijednost proizvodnje na području Radne jedinice Gradiška 27.500.000KM od čega je vrijednost proizvodnje strnih žita oko 25.749.900KM i uljane repice oko 1.900.000KM.

Prema riječima Ercega kukuruz, koji je na području Gradiške, Laktaša i Srpca zasijan na 29.000 hektara, je u fazi odmetanja ali da nije imao dovoljno vlage u potrebnim fazama rasta.

Erceg je dodao da je optimalni rok sjetve kukuruza u Lijevče polju bio u drugoj polovini aprila dok se sjetva u maju može okarakterisati kao kasna sjetva koja može povećati sjetvenu normu za 10 odsto ali sve zavisi od tipa zemljišta i količine padavina.

G.Vlainić

Share With: