Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području PU Gradiška

Stanje bezbjednosti na području  koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u prva tri mjeseca ove godine je zadovoljavajuće, izjavio je na današnjoj konferenciji za medije načelnik Policijske uprave Gradiška, Bojan Škorić.

Škorić je pojasnio da je u posmatranom  periodu evidentirano 99 krivičnih djela, od kojih je 76 rasvjetljeno, dok je po nepoznatom izvršiocu rasvjetljeno 35 krivičnih djela.

Načelnik  Škorić je dodao da su evidentirana 42 narušavanja javnog reda i mira i 115 saobraćajnih nezgoda od kojih 2 saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima.

U prva tri mjeseca tekuće godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentiran je 291 migrant, koji su počinili tri krivična djela,  jedno razbojništvo i dvije krađe, dok u mjesecu aprilu nije bilo evidentiranih migranata.

„Sagledavajući statističke pokazatelje po svim segmentima, može se istaći da je stanje bezbjednosti za prva tri mjeseca tekuće godine na zadovoljavajućem nivou“, istakao je Škorić.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić istakao je da je u prva tri mjeseca 2019. godine na području Policijske uprave Gradiška evidentirano 99 krivičnih djela, od kojih je 91 krivično djelo iz oblasti opšteg kriminaliteta, 1 krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta i 7 krivičnih djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. „Od ukupno evidentirano 91 krivično djelo iz oblasti opšteg kriminaliteta, rasvijetljeno je 67 krivičnih djela ili 70,7%, a po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno je 31 krivično djelo ili 53,4%. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 80 izvještaja protiv 70 lica“, istakao je Mišetić.

Mišetić je rekao da su evidentrirana  52 krivična djela protiv imovine od kojih su rasvijetljena 32 ili 58,2%, dok je po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno 26 krivičnih djela ili 53.1% i dodao da je evidentirano 1 krivično djelo ,,Razbojništvo“ koje je rasvijetljeno.

Iz oblasti krivičnih djela protiv života i tijela evidentirano je 8 krivičnih djela, čija rasvijetljenost iznosi 100%.

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković istakao je da su u izvještajnom periodu evidentirana 42 narušavanja javnog reda i mira, prilikom kojih je počinjeno 48 prekršaja.

„Protiv 50 lica, među kojima je 7 povratnika, podneseno je 16 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdata su 34 prekršajna naloga“, rekao je Trifković i dodao da je u  posmatranom periodu evidentirano 115 saobraćajnih nezgoda, od kojih je 38 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i 77 saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom.Trifković je naglasio da su   2 lica smrtno stradala, 5 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, a 38 lica lake tjelesne povrede.

„U posmamtranom periodu iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sprovedeno je niz akcija što je rezultiralo evidentiranjem 3019 prekršaja, a takođe iz saobraćaja  je isključeno 316 vozača, od toga 222 vozača  isključena su zbog vožnje pod uticajem alkohola, 84 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava i 10 vozača su isključena zbog ostalih razloga. Iz saobraćaja je isključeno i 10 vozila“, istakao je Trifković.

Podnesen je 41 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 2759 prekršajnih naloga, a prijavljeno je 2810 lica.

Share With: