U naredna dva dana druga dezinsekcija komaraca

Zbog povećane brojnosti komaraca i njihovog prisustva i nakon provedenog tretmana sistemske dezinsekcije, preduzeće za sanitarno-ekološku zaštitu „EKO BEL“ d.o.o. Laktaši će sutra, 20. juna i u petak 21. juna ove godine u večernjim terminima od 20.00 do 23.00 časa, ponovo izvršiti akciju suzbijanja odrsalih formi komaraca na području grada Gradiška.

Upozoravaju se pčelari da u navedene dane preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela, a one se sastoje u natkrivanju pčelinjih društava kartonom ili drugim priručnim sredstvima.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odložiti, a građani će putem sredstava informisanja biti na vrijeme obaviješteni o naknadnom terminu akcije.

Share With: