Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 25.3.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Tvrđava Srebrenik – dom Kotromanića

Tvrđava Srebrenik bila je dom Kotromanića.Stari grad Srebrenik prvi put se spominje 15. februara 1333. godine u ugovoru koji su pod Srebrenikom (tzv. Srebrenička povelja) zaključili Ban Stefan II Kotromanić (1322 – 1353) sa jedne i predstavnici Dubrovačke Republike sa druge strane o ustupanju Stona, Pelješca, Prevlake i još nekih posjeda Republici u zamjenu za godišnji danak od 500 perpera.
Stefan II Kotromanić (rođen prije 1295. – umro u septembru 1353.) bio je jedan od najznačajnijih banova u bosanskoj istoriji. Njegovi roditelji su bili bosanski ban Stefan I Kotromanić i srpska princeza Jelisaveta Nemanjić.

DCIM100MEDIADJI_0017.JPG


Srebrenik je prvi put pao pod mađarsku vlast 1393. godine, za vrijeme pohoda kralja Sigismunda. Mađari su još u tri navrata zauzimali Srebrenik, 1405., 1408. i 1410. godine.

U periodu do 1452. gospodari grada bili su mađarska i bosanska kraljevina i srpska despotovina. Osmanlije prvi put 1462. osvajaju Srebrenik, a iduće godine srušili su bosansko kraljevstvo i ovladali većim dijelom teritorije. Zapadne i sjeverne dijelove Bosne zadržali su Mađari i osnovali svoje dvije banovine, jajačku i srebreničku sa središnjim gradovima, Jajce i Srebrenik. Srebreničku oblast osmanlije definitivno osvajaju između 1510. i 1519. godine i u Srebreniku uspostavljaju svoju posadu. Pomicanjem granica osmanskog carstva na sjever i sjeveroistok, grad gubi na značaju.
Tokom 18. vijeka, iza Karlovačkog mira 1739. godine, grad Srebrenik je ponovno postao strateški značajan, kada je u dva navrata i obnavljan. Konačno je napušten iza 1835. godine.

Share With:
Open

close button