“Stanje u kulturno-umjetničkom amaterizmu” tema okruglog stola u Kočićevu

Centralno kulturno-umjetničko društvo „Lepa Radić“ Gradiška organizovalo je danas u Kočićevu okrugli sto pod nazivom “Stanje u kulturno-umjetničkom amaterizmu”.

Predsjednik CKUD-a “Lepa Radić”, Davor Simišić, rekao je da je ova tema posebno zanimljiva jer je u Republici Srpskoj donesen Zakon o kulturi koji dijelom tretira i kulturno-umjetnički amaterizam.

Simišić je naveo da su okupili predstavnike Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske i Kantona Sarajevo i Savez umjetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, a sastanku su prisustvovali i predstavnici 25 kulturno-umjetničkih društava iz BiH.

Predsjednik Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava Kantona Sarajevo, Sabahudin Hodžić, rekao je da je za svaku pohvalu organizovanje okruglog stola o problematici sa kojom se susreću sva kulturno-umjetnička društva u regiji.

“Primarni problem je finansijske prirode, a druga stvar je nedovoljno osposobljeni stručni kadar”, rekao je Hodžić i dodao da bi društvena zajednica više značaja trebala posvetiti radu kulturno-umjetničkih društava.

Sekretar Saveza umjetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, Savo Mučibabić, rekao je da su ovakvi sastanci korisni za razmjenu iskustava i dobre prakse.

On je naveo da je ocjena da je njihov Savez jedan od najorganizovanijih u bivšoj Jugoslaviji i da se trude da taj sistem stalno unapređuju.

“Suština je u tome da o svim bitnim pitanjima u radu, kao što su propozicije i slično, odlučuju stručni odbori koje čine najpoznatiji stvaraoci iz pojedinih oblasti”, naveo je Mučibabić i dodao da se prije vodilo više računa o mladima i kulturi, da smo u tranziciji počeli da kopiramo loše prakse i zaboravili šta znači okupljanje mladih i čuvanje tradicije.

Predsjednik Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske, Momčilo Vesović, rekao je da Savez trenutno ima 26 članova i da su problemi sa kojima se suočavaju veliki.

Vesović je istakao da Savez nije partner Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i da ne postoji sistemsko rješenje amaterizma, dok je u svim drugim zemljama u okruženju to drugačije riješeno.

Okrugli sto je održan u okviru projekta „Jačanje MZ Kočićevo kao društvenog i kulturnog centra“ kojeg finansiraju vlade Švajcarske i Švedske, a sprovodi ga UNDP u saradnji sa lokalnim vlastima.

Sljedeća aktivnost je radionica pozorišta koja će biti održana 20. aprila.

Share With: