Sjednica Skupštine opštine Gradiška u četvrtak 28. marta

Dvadesetdruga redovna sjednica Skupštine opštine Gradiška biće održana u četvrtak, 28. marta, u 10 časova u sali za sjednice Skupštine opštine Gradiška.

Na devnom redu su Izvještaji o realizaciji Godišnjeg programa rada Načelnika opštine i opštinske uprave za 2018. godinu, o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije razvoja opštine Gradiška i Plana kapitalnih ulaganja za prošlu godinu, Izvještaj o realizaciji Akcionog plana rodne ravnopravnosti na području opštine Gradiška za period 2018-2020. za 2018. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Omladinske politike za prošlu godinu.

Pred odbornicima će se naći informacije o stanju u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenju otpadnih voda na području opštine Gradiška i upravljanju čvrstim otpadom za prošlu godinu, informacija o socijalnoj situaciji, stanju u oblasti veterinarske djelatnosti sa posebnim osvrtom na kretanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja na području opštine za prošlu godinu, te informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, područna jedinica Gradiška za 2018. godinu.

Slikovni rezultat za sjednica so gradiska

Odbornici će razmatrati Prijedloge programa mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine za 2019. godinu i mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje opštine Gradiška za 2019. godinu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje opštine Gradiška sa Gradskom opštinom Palilula u gradu Beogradu u Srbiji, Prijedlog Odluke o usvajanju metodologije za unapređenje rada mjesnih zajednica opštine gradiška, Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad Gradiška“, o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, o poslovnim zgradama, prostorijama, društvenim domovima, garažama i drugim nepokretnostima u svojini opštine Gradiška, te Prijedlog Odluke o prijedlogu upisnih područja za osnovne škole na području opštine Gradiška.

Pred odbornicima će se naći Prijedlozi odluka o otpisu potraživanja, Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana područja zona 1, 4, 5 –Zapadni dio gradske zone Gradiška „Gradiška-zapad“, prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, razrješenja i imenovanja, a predviđena su i redovna odbornička pitanja.

Radio Gradiška će direktno prenositi sjednicu Skupštine od 10 časova.

Share With: