Sindikat će do 15. maja saopštiti stav o opštem kolektivnom ugovoru

Savez sindikata Republike Srpske do 15. maja saopštiće stav o tekstu opšteg kolektivnog ugovora, izjavila je predsjednik Saveza Ranka Mišić.

Mišićeva je, nakon posebne sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske u Gradišci, rekla novinarima da će se predsjednici granskih sindikata upoznati o svim detaljima toka pregovora i dijela teksta opšteg kolektivnog ugovora koji je do sada usaglašen kako bi mogli na svojim organima o tome zauzeti konačan stav.

Ona je istakla da, nakon potpisivanja i stupanja na snagu opšteg kolektivnog ugovora, predstoji „velika ofanziva“ Saveza sindikata da se dođe do granskih kolektivnih ugovora u Republici Srpskoj koji treba da donesu povećanje plata.

Prema njenim riječima, nepostojanje opšteg kolektivnog ugovora su neki zloupotrebljavali, pa nisu ušli u proces pregovaranja za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru.

Izrazivši očekivanje da će do kraja juna ili početkom jula doći do povećanja najniže plate u Republici Srpskoj jer se ona odnosi na 17.000 zaposlenih koji rade najjednostavnije poslove, Mišićeva je dodala da taj iznos ne smije biti zloupotrijebljen od poslodavaca.

„Nama je cilj da što prije dođemo do obećanog iznosa prosječne plate u Republici Srpskoj od 1.000 KM“, rekla je Mišićeva.

Ona je podsjetila da je zaključak sa posljednjeg sastanka socijalnih partnera u Banjaluci bio da se svaki od njih samostalno, uz dodatna pojašnjenja ako je potrebno iz Vlade Republike Srpske, odredi prema tekstu opšteg kolektivnog ugovora.

Mišićeva je rekla da se Vlada Republike Srpske uključila u pregovore kao aktivan socijalni partner izrazivši spremnosti da napravi korak ka rasterećenju regresa u visini najniže plate od plaćanja poreza i doprinosa.

„To znači da neka preduzeća koja su pojedinačnim kolektivnim ugovorom uspjela da utvrde visinu regresa sada mogu da ga povećaju za iznos koji je išao državi po osnovu poreza i doprinosa, ukoliko se izmjene dva zakona i potpiše opšti kolektivni ugovor“, istakla je Mišićeva.

Mišićeva je iznijela podatak da su poslodavci u Republici Srpskoj u prošloj godini ostvarili čistu dobit od 1,65 milijardi KM.

„Mi to podržavamo i to je dobro, ali treba znati da se skoro polovina tog iznosa nalazi u sivoj zoni, i to je direktna poljačka radnika i države“, kaže Mišićeva.

Sjednici Predsjedništva sindikata prisustvovali su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Milunović je rekao da će javnost biti upoznata o konačnim rješenjima opšteg kolektivnog ugovora nakon što socijalni partneri zauzmu stav o usaglašavanom tekstu.

„Na posljednjem sastanku dogovorili smo da do 20. maja organi naših socijalnih partnera zauzmu stav o tekstu, a nakon toga ćemo informisati javnost o sadržaju i značaju opšteg kolektivnog ugovora“, rekao je Milunović.

On je istakao da su u proteklom periodu vođeni intenzivni razgovori sa socijalnim partnerima i u kratkom periodu održana četiri sastanka u vezi sa potpisivanjem opšteg kolektivnog ugovora.

Milunović kaže da su stavovi u najvećoj mjeri približeni o najvažnijim pitanjima u opštem kolektivnom ugovoru.

„Oni su bili rezultat kompromisa sve tri strane u pregovorima, i ne bih želio da u ovom trenutku govorim o konačnim rješenjima“, naveo je Milunović.

On je svim radnicima čestitao 1. maj, a sindikatima 29 godina postojanja.

Đokić je istakao da su Vlada i njeni socijalni partneri – Savez sindikata i Unija poslodavaca načinili važne korake da se dobije opšti kolektivni ugovor, koji afirmiše socijalni dijalog i Srpsku kao demokratku zajednicu.

„Time Republika Srpska pokazuje veliki nivo odgovornosti i partnerstvo u opštoj aktivnosti koja se danas sprovodi, posebno u evropskim državama. To je jedna od važnih tekovina ovog našeg zajedničkog rada“, naglasio je Đokić i dodao da zahvaljuje svima koji su u ovom procesu učestvovali.

On je rekao da sada očekuje da socijalni partneri daju saglasnost.

„Očekujem da će organi socijalnih partnera pozitivno reagovati i dati saglasnost. Vlada Srpske već je učinila važan, odlučujući korak time što je prihvatila da dio ovog pregovaračkog procesa preuzme na sebe inicijativom za rasterećenje u pogledu manjih finansijskih obaveza, konkretno na regres radnika“, izjavio je Đokić.

On je rekao da je Vlada Srpske provodeći politiku podrške zahtjevima svojih socijalnih partnera, u ovom slučaju štiteći radnike, dala doprinos da se dođe do opšteg kolektivnog ugovora.

Đokić je napomenuo da je Vlada istovremeno još jednom pokazala razumijevanje i prema poslodavcima, da izvršavajući odrebe budućeg opšteg kolektivnog ugovora ne budu dodatno finansijski opterećni nekom obavezom, osim regresa.

„Vlada je i u ovom mandatu, na čelu sa Radovanom Viškovićem, vodila politiku rasterećenja u mjeri koliko je više bilo moguće, a da naravno da sve ide i u korist rada i radnika“, kaže Đokić.

Share With: