Romi obilježavaju Svjetski dan romskog jezika

U cijelom svijetu 5. novembar obilježava se kao Svjetski dan romskog jezika. Ovaj datum ustanovljen je odlukom Uneska i obilježava se od 2015. godine u svim zemljama u kojima žive Romi.

Na području grada Gradiške živi oko 1.750 Roma od kojih većina ne govori romski jezik.

Mehmed Šarić iz Dubrava sjeća se da je prije 20 godina bila organizovana ljetna škola romskog jezika kojoj je prisustvovao i da mu je bilo zadovoljstvo da nedavno vodi školu romskog jezika u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Dubrave koju je kroz projekat organizovala međunarodna zajednica.

„Projekat je trajao oko godinu dana i ja sam se trudio da omladinu zainteresujem za romski jezik. Mladima nema ko da prenese znanje jer naš jezik govore još samo najstariji članovi zajednice“, rekao je Šarić i dodao da je u okviru projekta napisao pripovjetku „Sveci i Rom“ na romskom jeziku.

„Mladi su rado dolazili na časove i mislim da sam uspio da ih, koliko-toliko, naučim romskom jeziku. Danas kad se sretnemo mi se pozdravimo na romskom i oni znaju reći nešto osnovno ali duže razgovore ne znaju voditi. Tokom projekta mi smo govorili i o kulturi i istoriji Roma onoliko koliko znamo jer nema pisane istorije našeg naroda“, rekao je Šarić.

Povodom 5. novembra – Svjetskog dana romskog jezika, Savjet nacionalnih manjina BiH podsjeća na potrebu očuvanja romskog jezika i kulture, kao i na obavezu organizovanja nastave na romskom jeziku u školama u BiH.

„S tim u vezi, kroz odgovarajuće programe na nivou BiH, kao i na nižim nivoima vlasti, potrebno je raditi na edukaciji nastavnog kadra s ciljem da se u BiH, gdje je to moguće i gdje postoji interesovanje romske zajednice, u nastavni program uvede izučavanje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture“ saopšteno je iz Savjeta nacionalnih manjina BiH.

G.Vlainić

Share With: