Расписан конкурс за упис ученика у средње школе

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је данас јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа у школској 2023/24. години.

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа, саопштено је из ресорног министарства.

Лица која се уписују у школе за ученике са потешкоћама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.

Упис ученика обавља се у два уписна рока и то у јунском року, од 19. до 30. јуна и у јулском року, од 3. до 14. јула.

За ученике који имају 60 и више бодова, пријем докумената за упис у средње четворогодишње школе почиње 19. јуна, а завршава се 20. јуна, док за ученике који имају мање од 60 бодова, пријем докумената за упис у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње 26. јуна, а завршава се 28. јуна.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње 3. јула, а завршава се 5. јула, наводи се у саопштењу.

Кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у средње школе у којима има слободног мјеста, и то од 10. до 14. јула.

Из Министарства наводе да се редослијед кандидата утврђује према укупном броју бодова добијених на основу општег успјеха у основној школи; посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу, као и за упис у умјетничке школе; резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама.

Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека, а рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека.

Школе су обавезне доставити коначне податке о упису ученика у први разред Министарству просвјете и културе Републике Српске најкасније до 28. јула.

Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа у Републици Српској доступан је на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске /www.vladars.net/.

Share With: