PU Gradiška poziva građane da koriste SMS servis za dobijanje informacija

U Policijskoj upravi Gradiška danas je održana dodatna promocija SMS servisa.

 Načelnik Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove PU Gradiška Zorica Gazibarić istakla je da je SMS servis u upotrebi već pet godina i na veoma jednostavan način pruža građanima bitne informacije i štedi vrijeme.

„Uslov za korištenje pomenutog servisa  je da građani prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata ili prilikom registracije vozila ili naknadno, ustupe broj telefona i nakon toga slanjem SMS poruke na broj  091 110 122, mogu dobiti njima važne informacije“, istakla je Gazibarić. Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj,a cijena SMS poruke je 0,10 KM.Sve detalje informacije o namjeni i korištenju SMS servisa dostupne su na Internet sajtu Ministarstva na adresi:www.mup.vladars.net.

Gazibarić je pozvala građane da koriste SMS servis i na taj način izbjegnu gužve koje su primjetne u poslednje vrijeme.“U poslednje vrijeme povećan je broj zahtjeva za izdavanje ličnih i putnih dokumenata“, istakla je Gazibarić i dodala da je tokom aprila i maja ove godine za 129, 6 odsto povećan broj zahtjeva za izdavanje pasoša, u odnosu na isti period prošle godine, dok taj postotak po pitanju ličnih karata iznosi 30,5 odsto.

 Govoreći o cijenama ličnih dokumenata, Gazibarić je rekla da cijena lične karte sa provizijom iznosi 19,60KM, a da je cijena vozačke dozvole 67,10KM. Cijena putne isprave za djecu do 3 godine je 36,60KM, za djecu od 3 do 18 godina cijena putne isprave je 46,60KM , dok za punoljetne građane cijena putne isprave iznosi 56,60KM.

Gazibarić je podsjetila da se putne isprave mogu izdati i po hitnom postupku, u roku od 72 sata, uz doplatu od 200KM, osim u slučajevima kada se desi smrtni slučaj ili u slučaju hitnog odlaska na liječenje u inostranstvo.

Radno vrijeme šalter sale Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove  PU Gradiška je od 7 do 20 časova, dok šalter pošte radi do 14 časova i 30 minuta.

S.Vidović

Share With: