Proljećna sjetva obavljena na 90 odsto površina

Na području Gradiške proljećna sjetva obavljena je na oko 90 odsto površina, potvrdio je šef Odsjeka za poljoprivredu u gradskoj upravi Gradiška, Zoran Tubin i dodao da je i ove godine najviše zasijano kukuruza, soje i krompira.

„Kukuruzom je zasijano oko 12 hiljada hektara zemljišta, što predstavlja jednu trećinu zasijanih površina“,rekao je Tubin i dodao da je poslednjih godina veoma zastupljena soja kojom je zasijano oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Od povrtarskih kultura krompir je najzastupljeniji i pod ovom kulturom nalazi se 500 hektara, dok je crveni luk zasađen na 60 hektara.

Tubin je dodao da su vremenske prilike pogodovale pripremi zemljišta za sjetvu i samoj sjetvi, a i poslednje padavine su dobrodošle zasijanim kulturama.

Na području Gradiške u toku je distribucija regresiranog dizel goriva za proljećnu sjetvu, a prema riječima Tubina regresirano dizel gorivo za sad je odobreno za 806 registrovanih poljoprivrednih proizvođača.

“Pravo na regresirano dizel gorivo ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2019.godini, a osim toga od ove godine uslov za ostvarivanje ovog prava je da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izmiri  obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2018.godinu i prijavi doprinose, odnosno izmiri obaveze Poreskoj upravi Republike Spske za 2018.godinu”, rekao je Tubin.

Da bi ostvarili pravo na regresirano dizel gorivo, poljoprivredni proizvođači bili su dužni da  do 15 maja dostave plan sjetve za tekuću godinu.

Share With: