Prijava doprinosa preduslov za podsticaje

Nosioci poljoprivrednih gazdinstava registrovani u Registru  poljoprivrednih gazdinstava, po Zakonu o doprinosima Republike Srpske, obavezni su prijaviti doprinose za 2018. godinu što je uslov za ostvarivanje podsticaja za 2019. godinu.

U saopštenju Opštine Gradiška navodi se da u skladu sa Zakonom o doprinosima Republike Srpske nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava treba da prijave doprinose u organizacionim jedinicama Poreske uprave Republike Srpske do 31. marta 2019. godine.

Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici Opštine Gradiška ili u organizacionoj jedinici Poreske uprave u Gradišci.

Share With: