Повећава се број корисника старосне пензије, а смањује породичне и инвалидске

У Републици Српској закључно са крајем септембра, од 280.816 корисника пензије, доминира старосна пензија са 61,93 одсто или 173.899 корисника, што је позитивно и пожељно, саопштено је из Фонда за пензијско-инвалидско осигурање Српске.

Потом слиједи породична пензија са 25,53 одсто или 71.685 и инвалидска пензија са заступљеношћу од 12,48 одсто односно 35.057 корисника.

– У посљедњих неколико година имамо из мјесеца у мјесец тренд повећања процента корисника старосне пензије на једној и тренд смањења процента корисника породичне и инвалидске пензије. Овакав тренд и структура корисника пензије Фонд ПИО Републике Српске сврстава у сам врх пензијских фондова са простора бивше Југославије – наведено је у саопштењу.

Законом о пензијском и инвалидском осигурању, право на старосну пензију има осигураник када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања и тај услов важи, како за жене, тако и мушкарце осигуранике

Осигураник који нема навршених 65 година живота, има право на старосну пензију када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа, што се, такође, односи и на мушкарца и на жену.

Изузетно, осигураник-жена која нема навршених 65 година живота има право на старосну пензију када наврши 58 година живота и 35 година стажа осигурања.

Просјечан временски период кориштење права на старосну пензију је 16,77 година, инвалидску 18,51 и породичну пензију 17,26 година.

Када је ријеч о просјечној старости осигураника у моменту остваривања права на старосну пензију, она износи 61,59 година.

Просјечна старост мушкараца у моменту остваривања права је 62,09 година, док жене у просјеку старосну пензију остварују нешто млађе у односу на мушкарце, са 60,81 годину.

Просјечан број година оствареног пензијског стажа у моменту остваривања права на старосну пензију је 32,55 година. Посматрано по полу просјек година стажа у моменту остваривања права за мушкарца је 33,89, а за жену 30,45 година.

Извор: РТРС

Share With:
Open

close button