Почела исплата помоћи за гријање за енергетски сиромашна домаћинства

Исплате помоћи за гријање за енергетски сиромашна домаћинства у Републици Српској почеле су данас, а очекује се да потрошачи који испуњавају услове за финансијску помоћ из инструмента претприступне помоћи ИПА 3 Европске уније, ову помоћ добију у току овог мјесеца, саопштено је из Владе Српске.

Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске данас је почело исплату помоћи за гријање за пензионере, кориснике самосталне пензије у износу до 350 КМ, и то посредством банака и Пошта Српске.

Истовремено, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске почело је са исплатом помоћи за гријање за енергетски сиромашна домаћинства за кориснике који ову помоћ примају посредством банака. Након тога очекује се наставак исплате и за потрошаче који ће новац примити поштанском дознаком путем Пошта Српске.

Финансијска помоћ за трошкове гријања по домаћинству, подсјећамо, износи 476,46 КМ.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске задужено је за исплату средстава за сљедеће категорије потрошача:

– незапослени борци од прве до пете категорије млађи од 60 година, који су корисници мјесечног новчаног примања на основу Одлуке о исплати мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије;

– борци од прве до пете категорије старији од 60 година, који се према ажурираним подацима из евиденција Министарства рада и борачко инвалидске заштите налазе у стању социјалне потребе;

– корисници пензије (осим сразмјерне) у износу који не прелази половину најниже плате утврђене Одлуком о најнижој плати у Републици Српској за 2023. годину.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске исплаћиваће средства за категорије:

– корисници права на новчану помоћ по основу закона којим се уређује област социјалне заштите;

– корисници права на додатак на дјецу по основу закона којим се уређује област дјечије заштите;

– лица старија од 65 година под условима прописаним Одлуком о начину реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима Владе Републике Српске, а који су се нашли на утврђеном списку корисника након спроведене процедуре јавног позива.

Подсјећамо, након спроведених процедура, Влада Републике Српске је утврдила да је укупан број лица чија домаћинства испуњавају услове за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања у Републици Српској више од 67.000. Ријеч је о пакету енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима/угроженим домаћинствима кроз додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања из инструмента претприступне помоћи ИПА 3 за 2023. годину Европске уније. Циљ додјеле ове помоћи јесте ублажавање посљедица негативних социо-економских утицаја енергетске кризе.

Имајући у виду велики број корисника, као да је за одређене потрошаче потребно провјерити ажурност неких личних података важних за исплату помоћи, захвални смо свим корисницима за стрпљење током овог периода, истичу из Владе Српске.

Share With: