Pandemija Covida 19 kod ljudi budi negativna osjećanja

„Godina pandemije korona virusa i sve promjene koje je ona unijela u naše živote kod velikog broja ljudi izazvala je osjećaj strepnje, nelagode i tjeskobe“ rekla je klinički psiholog u Bolnici Gradiška, Ivana Stanišljević.

Ona je dodala da nelagodne emocije koje ljudi osjećaju  ne moraju i da nije pravilo da će prerasti u mentalni poremećaj ili psihičku bolest već da je normalno da se čovjek u izmjenjenim okolnostima osjeća nesigurno i tjeskobno.

Stanišljevićeva je naglasila da u ovakvim otežanim uslovima života uz pomoć odgovornosti i solidarnosti možemo doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja.

“Odgovornost prema sebi, od poštovanja preporuka Svjetske zdravstvene organizacije pa do zadovoljavanja svojih potreba, odnosno nezanemarivanja fizičkog zdravlja i psiholoških potreba.  Sa druge strane tu je solidarnost i usmjerenost prema drugim ljudima, kontakt i pružanje pomoći koliko je to moguće” rekla je Stanišljevićeva.

Stanišljevićeva koja radi kao psiholog na Kovid odjeljenju Bolnice Gradiška kaže da pacijentima veliku tjeskobu stvara neizvjesnost, strah i nesigurnost jer naučnici još uvijek ne mogu tačno objasniti tok izlječenja od Covida 19. Ona je istakla da je važno da se ti pacijenti razgovorom osnaže, da im se pruži podrška kako bi se adaptirali na sam proces liječenja kao i to da se obuče tehnikama kako da umanje stres i kako da se nose sa nadolazećom neizvjesnošću.

Prema riječima Stanišljevićeva u početku pandemije virusa korona kod ljudi je postojala stigma koja je proizvod straha i neznanja ali da su danas manje zastupljeni ti iskrivljeni stavovi. Ona je dodala da ljudima nedostaje prisni kontakt i da pandemija stvara veći osjećaj izolovanosti i usamljenosti.

G.Vlainić

Share With: