Top lista

Топ листа за 28.05.2022.год.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Održana sjednica Gradske organizacije porodica poginulih boraca

U Gradišci je danas održana radno-izvještajna sjednica Skupštine Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Predsjednik Skupštine ove organizacije Milena Tendžerić rekla je da je na sjednici raspravljano o problemima zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja djece poginulih boraca i potrebi obezbjeđenja besplatnog parkinga za podrodice poginulih, te po ovim pitanjima doneseni zaključci koji će biti upućeni Gradskoj upravi grada Gradiška.

„Najveći problem ove populacije u Gradišci je zapošljavanje djece poginulih boraca. Imamo dosta dobru saradnju sa Zavodom za zapošljavanje i to pitanje riješavamo i sa privatnim preduzećima, ali je još oko 20 djece poginulih boraca sa srednjom stručnom spremom koji su nezaposleni. Oni su većinom sada porodični ljudi i imaju svoju djecu i tu bi trebalo posvetiti više pažnje“, navela je Tendžerićeva.

Ona je dodala da su u saradnji sa gradonačelnikom Gradiške uspjeli da obezbjede da petoro djece poginulih boraca odradi pripravnički staž.

Na sjednici Skupštine Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Gradiška usvojeni su izvještaji o radu i finasijskom poslovanju za prošlu, te Program rada ove organizacije za 2021. godinu.

M.Malešević

Share With:
Facebook
YouTube
Instagram