Održana godišnja Skupština Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih Gradiška

Danas je u Gradišci u zgradi Zadužbine SPC Gradiška održana godišnja skupština udruženja  na kojoj su razmatrani i usvojeni izvještaji o radu, finansijski izvještaj za 2018. godinu te  usvojen program rada udruženja u 2019. godini.

Sekretar Udruženja Ljubinka Radonić-Zlojutro rekla je da udruženje čine članovi sa područja Opština Srbac i Prnjavor te grada Gradiška ali da se sjedište nalazi u Gradišci. Udruženje se finansira iz budžeta grada, putem raznih donacija ali ipak glavnina sredstava se prikuplja putem pisanja projekata i prijava na javne pozive.

„Prošla godina je veoma značajna za gluva lica zbog toga što je Narodna Skupština Republike Srpske donijela Zakon o upotrebi znakovnog jezika po kome sve javne institucije moraju da imaju prevodioca znakovnog jezika koji je obučen za komunikaciju sa gluvim licima. Druga važna stvar koja se takođe dogodila prošle godine  jeste priznato pravo na civilnu invalidninu za lica koja su gluva od rođenja ili su sluh izgubila do 18-te godine.“ Istakla je Radonić Zlojutro

Licencirani prevodilac znakovnog jezika Božo Đunić rekao je da ovaj poziv ne smatra poslom već zadovoljstvom da ovim ljudima sa invaliditetom može da olakša život i pomogne u svakodnevnoj komunikaciji.

Share With: