Održana 25. redovna sjednica Skupštine Grada Gradiška

Na 25. redovnoj sjednici Skupštine grada Gradiška usvojena je Informacija o položaju i statusu mladih na području Gradiške u 2018. godini.

Gradonačelnik Gradiške, Zoran Adžić, istakao je da je Gradska uprava već 2017.godine prepoznala značaj dualnog obrazovanja i dodao da su gradiške srednje škole uvezane sa potrebama gradiške privrede.

„Tehnička škola Gradiška je opremila dva kabineta za dva nova zanimanja, a s druge strane ovu školu uvezali smo sa privrednim kolektivima kako bi dobili kadar za potrebe naših preduzeća“, rekao je Adžić  i dodao da je takva praksa prisutna i u Srednjoj stručnoj i tehničkoj školi koja ima saradnju sa preduzećem „Kalcedonija“, gdje tekstilni tehničari imaju mogućnost da steknu potrebna znanja za rad ili daljnje školovanje.

Govoreći o Informaciji o stanju u oblasti sporta za 2018. godinu  usvojenoj danas, Adžić je rekao da je u Gradišci  planirana izgradnja fudbalskog igrališta po pravilima FIFE.

„Obaveza Gradske uprave je da pripremi zemljane radove, a Fudbalski savez BiH  doniraće vještačku travu“, rekao je Adžić.

Odbornici Skupštine Grada Gradiška usvojili su  i Informaciju o stanju objekata i mjerama zaštite od poplava za prošlu godinu.

“Svjesni smo stanja kanalske mreže na području Gradiške koja je u ingerenciji JU“Vode Republike Srpske“ i trenutno vodimo pregovore da se tom problemu pristupi ozbiljnije“, rekao je gradonačelnik Adžić i najavio  osnivanje preduzeća koje će se tokom cijele godine baviti uređenjem i čišćenjem kanalske mreže i održavanjem ruralnih puteva i saobraćajnica na području Gradiške.

Na današnjoj sjednici Skupštine Grada Gradiška usvojene su Informacije o statusu i položaju nacionalnih manjina, stanju u oblasti informativne djelatnosti i  nevaladinom sektoru za 2018.godinu.

Odbornici su usvojili Program rada Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“ za radnu 2019/2020. godinu kao i Odluku o izdavanju „Službenog glasnika grada Gradiška“, održavanju manifestacije „Gradiška jesen“ i Odluku  o izmjeni odluke o tržničkoj djelatnosti.

Usvojene su i Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja djece u vaspitnim grupama, davanju saglasnosti na izmjene ugovora o osnivanju Javnog preduzeće „DEPOT“ Banjaluka, imenovanju mrtvozornika i Odluka o prestanku važenja Odluke o održavanju stambenih zgrada do organizovanja zajednica etažnih vlasnika.

Share With: