Top lista

Top lista za 11.07.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Održana 25. redovna sjednica Skupštine Grada Gradiška

Na 25. redovnoj sjednici Skupštine grada Gradiška usvojena je Informacija o položaju i statusu mladih na području Gradiške u 2018. godini.

Gradonačelnik Gradiške, Zoran Adžić, istakao je da je Gradska uprava već 2017.godine prepoznala značaj dualnog obrazovanja i dodao da su gradiške srednje škole uvezane sa potrebama gradiške privrede.

„Tehnička škola Gradiška je opremila dva kabineta za dva nova zanimanja, a s druge strane ovu školu uvezali smo sa privrednim kolektivima kako bi dobili kadar za potrebe naših preduzeća“, rekao je Adžić  i dodao da je takva praksa prisutna i u Srednjoj stručnoj i tehničkoj školi koja ima saradnju sa preduzećem „Kalcedonija“, gdje tekstilni tehničari imaju mogućnost da steknu potrebna znanja za rad ili daljnje školovanje.

Govoreći o Informaciji o stanju u oblasti sporta za 2018. godinu  usvojenoj danas, Adžić je rekao da je u Gradišci  planirana izgradnja fudbalskog igrališta po pravilima FIFE.

„Obaveza Gradske uprave je da pripremi zemljane radove, a Fudbalski savez BiH  doniraće vještačku travu“, rekao je Adžić.

Odbornici Skupštine Grada Gradiška usvojili su  i Informaciju o stanju objekata i mjerama zaštite od poplava za prošlu godinu.

“Svjesni smo stanja kanalske mreže na području Gradiške koja je u ingerenciji JU“Vode Republike Srpske“ i trenutno vodimo pregovore da se tom problemu pristupi ozbiljnije“, rekao je gradonačelnik Adžić i najavio  osnivanje preduzeća koje će se tokom cijele godine baviti uređenjem i čišćenjem kanalske mreže i održavanjem ruralnih puteva i saobraćajnica na području Gradiške.

Na današnjoj sjednici Skupštine Grada Gradiška usvojene su Informacije o statusu i položaju nacionalnih manjina, stanju u oblasti informativne djelatnosti i  nevaladinom sektoru za 2018.godinu.

Odbornici su usvojili Program rada Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“ za radnu 2019/2020. godinu kao i Odluku o izdavanju „Službenog glasnika grada Gradiška“, održavanju manifestacije „Gradiška jesen“ i Odluku  o izmjeni odluke o tržničkoj djelatnosti.

Usvojene su i Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja djece u vaspitnim grupama, davanju saglasnosti na izmjene ugovora o osnivanju Javnog preduzeće „DEPOT“ Banjaluka, imenovanju mrtvozornika i Odluka o prestanku važenja Odluke o održavanju stambenih zgrada do organizovanja zajednica etažnih vlasnika.

Share With: