Обавјештење о радном времену у дане празника

Из Градске управе Градишка обавјештавају грађане да су на дан празника – Дан успоставе Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, 21. новембра,  дужни да раде:

  • Предузећа која обављају комуналне дјелатности: производња и испорука воде, производња топлотне енергије, јавни превоз лица, одржавање чистоће, одржавање гробља и пружање погребних услуга, одржавање улица, саобраћајница, паркова, зелених површина, одвођење атмосферских вода и других падавина, чишћење јавних површина и цивилна заштита, у времену од 8.00 до 21.00 час.
  • Јавна здравствена установа Дом здравља Градишка дужна је да ради у времену од 00.00 до 24.00 часа.
  • Привредна друштва и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача и продаја истих, трговински објекти типа „драгстор“ и трговински објекти у аутобуским станицама и на бензинским пумпним станицама, могу да раде у времену од 00.00 до 24.00 часа.
  • Апотекарске установе могу да раде у времену од 08.00 до 21.00 час.
  • Привредна друштва и предузетници који обављају дјелатност трговина на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе), трговина на мало месом и рибом могу да раде у времену од 07.00 до 12.00 часова.

              Привредна друштва и предузетници који обављају дјелатност трговина на мало погребном опремом и цвијећем могу да раде у времену од 08.00 до 16.00 часова.

  • Угоститељски објекти могу да раде у складу са одредбама Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју града Градишка.

Правна лица, одговорна лица у правном лицу и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности чине прекршај уколико раде у дане републичких празника.

Цјелокупан текст Одлуке о одређивању радног времена у дане празника Републике Српскеобјављен је на веб страници Града Градишка www.gradgradiska.com

Share With: