Nastavak uspješne komunikacije Gradske uprave i građana

U skladu sa Planom komunikacije odbornika Skupštine grada Gradiška sa građanima u 2019.godini, odbornici Skupštine grada Gradiška održaće danas sastanak sa Savjetom mjesne zajednice Elezagići i  zainteresovanim građanima. Sastanak će biti održan 19 časova u prostorijama lovačke kuće.

Predsjednik Skupštine grada Gradiška Milenko Pavlović, gostujući u programu Radio Gradiške istakao je da je ovakav vid komunikacije odbornika sa građanima prisutan već drugu godinu, a realizuje se u okviru MEG projekta koji između ostalog podrazumijeva i jačanje komunikacije lokalne uprave sa korisnicima usluga, odnosno građanima.

Pavlović je istakao da je cilj održavanja sastanaka da se ukaže na određene probleme u mjesnim zajednicama i da se isti pokušaju riješiti neposrednim kontaktima sa građanima.

„Na sastancima je najčešće konstatovana problematika mjesnih zajednica, a najčešći problemi na koje je ukazivano su putna i kanalska infrastruktura i elektro mreža,“istakao je Pavlović i dodao da su građani često davali pohvalna mišljenja za ono što je lokalna vlast do sada uradila u ovom mandatu. Pavlović je rekao da se dio pitanja odnosio na oblasti koje nisu u nadležnosti Grada pa su ona upućena nadležnim Republičkim organima.

Pavlović je za 1.avgust najavio održavanje 26.redovne sjednice Skupštine grada Gradiška na kojoj će biti riječi o Informaciji o radu inspekcija, nekoliko tačaka dnevnog reda biće vezano za  urbanističko-plansku dokumentaciju, imovinsko-planske odnose i više tačaka koje se odnose na formalno pravno usklađivanje određenih akata.

Share With: