Највећи број осигураника у историји постојања Српске

– Фонд ПИО и у овој години биљежи позитивне трендове у погледу побољшања односа између броја осигураника и корисника права, раста изворних прихода по основу доприноса, структуре корисника права, али и свих других параметара који су битни за самоодрживост и постојаност пензијског система Републике Српске – наводи се у саопштењу.

У посљедњих осам година биљежи се и позитиван тренд и благи раст односа између броја осигураника и корисника права који износи 1,19 према један.

У осам мјесеци ове године у право је уведено 9.513 корисника пензије, од тога 6.839 или 71,89 одсто корисника старосне пензије, 1.907 или 20,04 одсто породичне пензије и 767 или 8,06 одсто корисника права на инвалидску пензију.

У погледу полне структуре осигураника, 62,36 одсто чине мушкарци, док је 37,36 одсто жена.

Из Фонда подсјећају да према Закону о пензијском и инвалидском осигурању право на старосну пензију има осигураник када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, што важи и за жене и мушкарце.

Осигураник који нема навршених 65 година живота, има право на старосну пензију када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа.

Осигураник жена која нема навршених 65 година живота има право на старосну пензију када наврши 58 година живота и 35 година стажа осигурања.

До прописаних услова долази се постепено, тако што се старосна граница сваке године повећава за четири мјесеца.

У текућој години услов је 59 година и четири мјесеца живота и 40 година пензијског осигурања, док је за жену осигураника навршених 57 година и четири мјесеца живота и 35 година стажа осигурања.

У 2025. години достићи ће се прописани услови, гдје ће услови за остваривање права за осигураника мушкарца и жену бити 60 година живота и 40 година пензијског стажа, док ће за жену осигураника бити навршених 58 година живота година живота и 35 година стажа осигурања.

Из Фонда подсјећају да су права из пензијског и инвалидског осигурања старосна пензија, у случају инвалидности распоређивање на друго радно мјесто, преквалификација или доквалификација, новчане накнаде у вези са смањеном радном способношћу и инвалидска пензија, а у случају смрти осигураника, односно корисника старосне или инвалидске пензије, породична пензија.

Share With: