Moj grad: Gradska vijećnica

U današnjoj rubrici “Moj grad” predstavićemo Gradsku vijećnicu, kulturnu baštinu našeg grada.

Gradska vijećnica predstavlja jedan od simbola našeg grada koja godinama prkosi zubu vremena. Ovaj objekat, posebne arhitektonske i kulturološke vrijednosti, građen je u period od 1880 do 1900. godine a njegova ljepota i danas privlači pažnju mnogih.

Vijećnica ne ostavlja ravnodušnim ni brojne putnike koji se na proputovanju kroz Gradišku. Već se sa mosta mogu diviti ovom svjedoku prošlosti. Vijećnica je 2014. godine proglašena nacionalnim spomenikom od strane Komisije za očuvanje nacinalnih spomenik Bosne i Hercegovine.

Veoma je zanimljiva istorijska pozadina Gradske vijećnice. Nakon austrougarske okupacije Gradiška postaje kotarsko mjesto u banjalučkom okrugu i 1880. godine počinju radovi na izgradnji vijećnice i hotela Kajzer. Izgrađena je početkom 1900. godine u gradskom jezgru Tekija na samoj obali rijeke Save.

Nakon Drugog svjetskog rata objekti su povezani dogradnjon aneksa, za potrebe tadašnje opštine. Tom prilikom je renoviran i hotel Kajzer. Vijećnica je sve do 2007. godine služila za potrebe opštinske uprave. Projektom iz 2008. godine koji je  finansirala opština, oba objekta postaju prostori Zavičajnog muzeja, multimedijalnog centra i Narodne biblioteke.

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske izradio je 2010. godine projektnu dokumentacija za unutrašnjo uređenje vijećnice, koja je jednim dijelom i renovirana ali ne u potpunosti zbog nedostataka sredstava.

Građena je u takozvanom pseudomaurskom stilu, pod jevrejskim uticajem, što obajšnjava prisustvo Davidove  zvijezde, ali i drugih jevrejskih ornamenata, koji se nalaze u Gradskoj vijećnici.

Dekorativni elementi uređenja u vidu potkovičastih lukova na prozorima, lukovičaste kupole, horizontalno bojene linije na fasadi, reljefni ornamenti,, upotreba motiva u obliku zvijezda predstavljaju elemente istoricizma, odnosno pseudomaurskog manira. Ovaj metod arhitektonskog izraza pojavljuje se nekoliko godina po dolasku austrougarske vlasti i predstavlja pojavu dekorativnih elemeneta preuzetih iz islamske kulture sjeverne Afrike i Španije. Ovim se željelo iskazati uvažavanje lokalne tradicije i stvaranje nove, kao produkt susreta dviju kultura.

U nekadašnjem hotelu Kajzer je Zavičajni muzej u kojem se nalazi arheološka zbirka predmeta sa lokaliteta u okolini Bosanske Gradiške i zbirka fotografija i predmeta iz Drugog svjetskog rata Muzej nema stalnu postavku a svi predmeti su u neadekvatnim uslovima. Zbirka trenutno ima oko 4500 muzejskih predmeta, od kojih je 605 inventarisano. Muzej se uglavnom bavi izložbenom aktivnošću likovnog karaktera sa pratećim katalozima.

Share With: