Мој град: Фонд Радана Вила Станишљевић

Поред три легата, ЈУ Народна библиотека у Градишци посједује и два фонда  књига. У питању су Фонд „Миле Баврлић“ и Фонд „Радана Вила Станишљевић

Разлика између легатa и фондa огледа су у томе што су, када су у питању књиге из легата, оне доступне читаоцима, искључиво за кориштење у просторима библиотеке (читаоница), а наведени фондови књига су, по жељи дародаваца, физички издвојене цјелине које служе читаоцима за кориштење ван просторија библиотеке.

Дакле, по одлуци и жељи господина Миле Баврлића и професорице Радане Вила Станишљевић, књиге које су они поклонили библиотеци, читаоци могу несметано користити и износити из библиотеке.

ФОНД РАДАНА ВИЛА СТАНИШЉЕВИЋ

Jедан од тзв. легата отвореног типа јесте и Фонд Радана Вила Станишљевић који је формиран 2018. године (16. августа) са укупно сто четрдесеt и двије (142) књиге.

По жељи професорице Радане, примљенa библиотечкa грађa je распоређена по одјељењима како би читаоци могли да је користе. Овај фонд има једну одвојену књижну цјелину у коју су смјештене књиге са назнаком *ЗА ЛЕГАТ.

Књиге које се налазе у поменутој књижној цјелини се не износе из просторија библиотеке, служе искључиво за кориштење у читаоници са тенденцијом допуњавања истог, који би, временом, званично добио и статус легата.

Све књиге имају печат на којем је назначено да је у питању поклон Радане Вила Станишљевић и као такве, препознатљиве су када се нађу у рукама читалаца.

Захваљујући неоспорном књижевном ауторитету професорице Радане, који служи као гаранција квалитета поклоњених књига, највећи дио овог фонда је готово у цијелости на кориштењу. Тиме се на најбољи начин остварује и основна жеља професорице Станишљевић, да изабрана дјела књижевности нађу свој прави пут и право мјесто, у рукама читалаца.

Н. Ристић

Share With: