Međunarodno druženje djece sa posebnim potrebama i ove godine u Gradišci

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan osoba da Daunovim sindromom. Datum je odabran na osnovu trisomije 21.hromozoma po čemu je Daunov sindrom i jedinstven.

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Gradiška, trenutno ima 12 članova sa Daunovim sindromom, uzrasta od 3 do 33 godine.

Predsjednik pomenutog Udruženja, Dragoslav Šinik, istakao je da je jedan broj uključen u vaspitno-obrazovni program, dok su stariji zbrinuti kroz dnevni centar ”Mi smo dio vas”.

Šinik je naglasio da su djeca sa Daunovim sindrom posebna djeca, puna ljubavi, razumjevanja i pažnje zbog čega ih nazivaju djecom sunca.

Govoreći o aktivnostima Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Šinik je rekao da su u toku pripreme za Drugo međunarodno druženje djece sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima.Ove godine druženje će biti održano 11. i 12. maja u Donjim Podgradcima.

Prema riječima Šinika, očekuje se dolazak više od 2.500 djece i njihovih roditelja iz svih republika bivše Jugoslavije.

Share With: