Izbor najuređenijeg dvorišta i balkona u Gradišci u septembru

Direktor Komunalnog preduzeća Gradska čistoća Gradiška Željko Bilbija, gostujući u emisiji „Bilans stanja“ Radio Gradiške rekao je da je prijavljeno 11 dvorišta i 4 balkona za učešće u akciji „Najkutak 2019. godine“.

„Gradska čistoća tradicionalno održava ovo takmičenje. Cilj konkursa je bio da ljude motivišemo, da nam i grad i mjesne zajednice budu urednije“, rekao je Bilbija i dodao da je  konkurs zatvoren krajem jula, a da je u septembru predviđen izbor najljepšeg dvorišta i balkona i dodjela nagrada.

On je istakao da je njihova osnovna djelatnost odvoz komunalnog otpada i da su jedno od najopremljenijih komunalnih preduzeća u Republici Srpskoj i BiH.

„Imamo pretovarnu rampu, sav komunalni otpad se dovozi u krug preduzeća, pretovara i vozi  za Banjaluku“, rekao je Bilbija i dodao da su za prvih šest mjeseci odvezli preko 500 tona više na deponiju, što prema njegovim riječima potvrđuje s jedne strane da smo sve više potrošačko društvo, a s druge strane potvrđuje rad inspekcija Gradske uprave.

Bilbija je naveo da uslugom odvoza smeća nisu pokrivene određene mjesne zajednice u Potkozarju i da planiraju u narednom periodu da obuhvate sva domaćinstva.

Prema njegovim riječima najveći problem u ljetnom periodu predstavljaju leševi uginulih životinja u šumama.

„Posebno jednom nedjeljno vozimo klaonički otpad za Banjaluku. U maju, junu i julu odvezli smo 41 tonu komunalnog otpada posebnim vozilom i zbrinuli na deponiji u Banjaluci“, naveo je Bilbija.

Zbog visokih dnevnih temperatura,  termini odvoza komunalnog otpada na području Gradiške, od juna su izmjenjeni, odvoz komunalnog otpada pomjeren je na 6 časova ujutro, kada sa radom počinju i radnici na održavanju zelenih površina.

Share With: