Gustovarac: „Bolji položaj žena u društvu treba da bude prioriotet“

Žene su danas više uključene u društveni segment života i od njih se dosta očekuje, rekla je gostujući u emisiji „Žene i mogućnosti“ Radio Gradiške, Nada Gustovarac, direktorica Osnovne škole „Danilo Borković“.

„Od žene se očekuje da realizuje ali i kreira ideju. Žene danas su majke, domaćice, direktorice, profesori, ljekari i neko ko 24 časa nosi teret porodice, posla i društva“, rekla je Gustovarac i dodala da je mnogo žena na području naše opštine aktivno u različitim sferama društva.

Gustovarac je naglasila da posmatrajući ženu danas, još uvijek ne postoji rodna ravnopravnost, koliko god pričamo o tome i da žene mogu više.

„Žene u ruralnim dijelovima rade mnogo, poslove koji nisu plaćeni ili se ne vide i tim ženama treba dati mnogo više na značaju i mnogo veću podršku“, rekla je Gustovarac i dodala da zastupljenost žena u politici još uvijek nije na dovoljno visokom nivou.

Ona je navela da bolji položaj žene u društvu treba da bude prioritet, da žene ne budu zanemarivane, da ne trpe nasilja, da ima žena koje bi značajne doprinijele svojim radom zbog čega je potrebno malo više edukacija i obuka žena, kako bi im bile dostupne sve informacije.

Gustovarac je 28 godina u nastavi, radila je kao nastavnik srpskog jezika i književnosti, a od avgusta 2018. godine obavlja funkciju direktora Osnovne škole „Danilo Borković“. Uključena je u društveni život Gradiške. Godinama je bila aktivna u Vukovoj zadužbini, član je Opštinskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ Gradiška i član Opštinskog odbora Crvenog krsta Gradiška. Predsjednica je Aktiva žena mjesnog odbora SNSD Tekija.

Share With: