Grad Gradiška raspisao konkurs za stipendije

Gradonačelnik grada Gradiška raspisao je konkurs za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2021/2022. godini.

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti grada Gradiška Dragutin Kovačević rekao je da je konkurs objavljen 3. novembra te da prijave traju 30 dana od dana objavljivanja.

On je istakao da je Gradska uprava Nacrtom budžeta za 2022. godinu za stipendije predvidjela 240.000KM i naglasio da pravo na stipendije imaju redovni studenti sa stalnim prebivalištem u Gradišci  koji  nisu stariji od 26 godina.

„Četiri su kategorije po osnovu kojih studenti mogu da konkurišu, a to su studenti sa prosjekom ocijena 8 i više, po osnovu socijalnog statusa, studenti koji su djeca bez jednog ili oba roditelja, civilne žtrve rata i invalidi ili djeca poginulih boraca Vojske Republike  Srpske i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, te studenti prve godine fakulteta koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole. Treba naglasiti da se konkurs odnosi na stipendiranje studenata prvog ciklusa studija“, rekao je Kovačević.

On je dodao da  studenti koji studiraju deficitarna zanimanja imaju dodatne bodove.

„Prema odluci komisije za deficitarna zanimanja ove godine su deficitarnim zanimanjima proglašeni diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer elektrotehnike smjer elektroenergetski i industrijski sistemi, diplomirani defektolog i  diplomirani inženjer za mehaničku preradu drveta. Studenti koji ispunjavaju opšte i posebne uslove a studiraju deficitarna zanimanja dobijaju dodatne bodove i mogu napredovati na rang listi“ rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima studentima kojima se odobri pravo na stipendiju biće isplaćeno deset stipendija u periodu od marta do decembra 2022. „Do sada je mjesečni iznos stipendije iznosio 120 KM. Nakon završetka konkursa i broja odborenih stipendija u odnosu na predviđeni budžet donijeće se odluka o visini mjesečnog iznosa stipendije“ rekao je Kovačević naglašavajući da su stipendije redovne i isplaćuju se 15. u mjesecu.

G.Vlainić

Share With: