Град Градишка од наплате паркинга приходовао 575.000КМ

Изградњом блоковског паркиралишта у центру града обезбјеђено је 60 нових паркинг мјеста, а по контролом и наплатом у граду Градишка је 1120 паркинг мјеста у три наплатне зоне.

Начелник градског одјељења за стамбене и комуналне послове Ведран Кнежевић рекао је да приход градског буџета од наплате паркирања у 2022. години износио 515.000КМ док је приход на основу наплате непрописног паркирања 60.000КМ.

У овај износ убрајају се наплате путем паркинг аутомата, СМС сервиса и приходи од годишњих паркинг карата, те износ наплаћених казни за непрописно паркирање.

Кнежевић је истакао да сви грађани могу купити годишњу паркинг карту која кошта 200КМ или мјесечну од 25КМ. Повлаштену паркинг карту могу купити станари зграда које граниче са блоковским паркиралиштима док бесплатан паркинг имају возила МУП-а, хитне помоћи, ватрогасаца и органа државне управе РС и БиХ.

Бесплатан паркинг, на посебно означеним паркинг мјестима, је омогућен за лица са инвалидитетом и њихове стараоце, а бесплатан паркинг је обезбјеђен и за добровољне даваоце крви у Улици Есада Прачића.

Захтјев за паркинг карту, уз приложену потребну документацију, се предаје на шалтеру СОН-а у шалтер сали Градске управе Градишка.

Г.Влаинић

Share With: