Dom zdravlja Gradiška obilježio 25 godina rada

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradiška danas je svečanim prijemom za zvanice obilježila 25 godina rada.

Direktor Doma zdravlja Gradiška Vesna Gluvić Čelić navela je da je ova zdravstvena ustanova kao samostalni prvni subjekt zvanično počela sa radom 25. oktobra 1994. godine.

Gluvić Čelić je častitala jubilej svim radnicima gradiškog Doma zdravlja, ističući da želi da nastave rad u duhu u kojem su njihovi prethodnici stvarali ovu ustanovu i da i dalje prave iskorake u pružanju primarne zdravstvene zaštite.

Ona je navela da su najveći problemi gradiškog Doma zdravlja nedostatak određenog zdravstvenog kadra i ljekara spoecijalista i dotrajali vozni park.

„Najveći problem je nediostatak pedijatara, obzirom da trenutno imamo samo jednog pedijatra, zbog čega smo i uputili dva ljekara na specijalizaciju iz oblasti pedijatrije. Kada je riječ o sanitetskim vozilima, mi imao četiri vozila koja nisu u dobom stanju“, navela je Gluvić Čelić.

Ona je dodala da se gradiški Dom zdravlja mođe pohvaliti odličnom organizacijom i time što nije bilo zastoja u pružanju zdravstvene zaštite građanima, što je rezultat savsjesnosti svih zasposlenih.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić čestitao je jubilej zaposlenima u gradiškom Domu zdravlja, ističući da Gradska uprava podržava rad ove zdravstvene ustanove.

On je naveo da Gradska uprava izdvaja određena sredstava za rad Doma zdravlja, te da će, iako to nije obaveza gradskih vlasti, pomoći da nabave još jedno vozilo za potrebe hitne pomoći.

Doktor Slavko Dunjić, koji je bio direktor ove ustanove 16 godina, naveo je da je prije 25 godina bio direktor Doma zdravlja koji je tada djelovao u sastavu Medicinskog centra Gradiška, a činili su ga Opšta bolnica Gradiška, domovi zdravlja u Gradišci, Srbcu i Kozarskoj Dubici i gradiška Apoteka.

Dunjić ocijenio da je tadašnjim odvajanjem primarne od sekundarne zdravstvene zaštite unaprijeđen rada domova zdravlja, obzirom da je do tada prioritet bio na sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti i obezbješenju svih potrebnih uslova za pacijente na bolničkom liječenju.

Share With: