Данас Сабор Светог архангела Гаврила

Српска православна црква обиљежава данас празник Сабор Светог архангела Гаврила, једног од седам великих ангела серафима који су учествовали у стварању свијета.

Празник Сабора Светог архангела Гаврила није обиљежен црвеним словом у календару СПЦ, која му, ипак, даје велики значај и слави га као – благовјесника који је учествовао и најављивао све значајне догађаје везане за настајање хришћанства.

Архангел Гаврило је жива сила бестјелесна и један од седморице серафима најближих Божијем пријестолу. Учествовао је у Божијем стварању свијета и у борби против палих анђела, предвођених самим злом – Сатаном.

Свједочанство о почетку настајања Божије творевине, архангел Гаврило пренио је пророку Мојсију, којем се јавио у пустињи и поучио га како да напише Књигу постања.

Слави се као анђео благовјесник задужен за радосне или благе вијести и онај који је најавио Захарији рођење Светог Јована Крститеља, претече Христовог.

Архангел Гаврило јавио се Јоакиму и Ани и најавио рођење Пресвете Богородице Марије, а потом и Пресветој Богородици Марији са вијешћу да ће родити сина, спаситеља људског рода – Господа Исуса Христа.

Лик анђела Гаврила слика се са Пресветом Богородицом Маријом, која прима Благовијест, на царским дверима православних олтара која се симболично отварају током литургије, јер је овај догађај отворио пут у Царство Небеско.

Највећа и најрадоснија вијест у хришћанству коју је јавио Благовјесник је вијест о Васкрсењу Христовом.

Ова сцена са архангелом Гаврилом како сједи на гробном камену и показује на празан гроб најчешће се слика на православним представама догађаја Васкресења.

Фреска у средњовјековном Манастиру Милешева, позната као Бели анђео, једна је од најљепших и најбоље очуваних и проглашена је за слику прошлог миленијума.

У народу је празник познат и као љетни Аранђеловдан за који се везују многобројни обичаји, према којима је, оним који поштују вјеру тог дана забрањен скоро сваки рад.

Гаврило је први, уз архангела Михаила, који је предводник војске анђела и сила добра, а за њима слиједе равни по части Рафаил, Урил, Салатил, Јегудил, Варахил и Јеремил.

Саборни дан Светог архангела Гаврила празнује се, такође, 8. априла, када СПЦ слави његова јављања кроз сву историју људског спасења.

Share With:

Danas Sabor Svetog Arhangela Gavrila

Srpska pravoslavna crkva obilježava danas praznik Sabor Svetog arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih angela serafima koji su učestvovali u stvaranju svijeta.
Praznik Sabora Svetog arhangela Gavrila nije obilježen crvenim slovom u kalendaru SPC, koja mu, ipak, daje veliki značaj i slavi ga kao – blagovjesnika koji je učestvovao i najavljivao sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva.
Arhangel Gavrilo je živa sila bestjelesna i jedan od sedmorice serafima najbližih Božijem prijestolu. Učestvovao je u Božijem stvaranju svijeta i u borbi protiv palih anđela, predvođenih samim zlom – Satanom.
Svjedočanstvo o početku nastajanja Božije tvorevine, arhangel Gavrilo prenio proroku Mojsiju, javivši mu se u pustinji i poučivši ga kako da napiše Knjigu postanja.
Slavi se kao anđeo blagovjesnik zadužen za radosne ili blage vijesti i onaj koji je najavio Zahariji rođenje Svetog Jovana Krstitelja, preteče Hristovog.
Arhangel Gavrilo javio se Joakimu i Ani i najavio rođenje Presvete Bogorodice Marije, a potom i Presvetoj Bogorodici Mariji sa viješću da će roditi sina, spasitelja ljudskog roda – Gospoda Isusa Hrista.
Lik anđela Gavrila slika se sa Presvetom Bogorodicom Marijom, koja prima Blagovijest, na carskim dverima pravoslavnih oltara koja se simbolično otvaraju tokom liturgije, jer je ovaj događaj otvorio put u Carstvo Nebesko.
Najveća i najradosnija vijest u hrišćanstvu koju je javio Blagovjesnik je vijest o Vaskrsenju Hristovom.
Ova scena sa arhangelom Gavrilom kako sjedi na grobnom kamenu i pokazuje na prazan grob najčešće se slika na pravoslavnim predstavama događaja Vaskresenja.
Freska u srednjovjekovnom Manastiru Mileševa, poznata kao Beli anđeo, jedna je od najljepših i najbolje očuvanih i proglašena je za sliku prošlog milenijuma.
U narodu je praznik poznat i kao ljetni Aranđelovdan za koji se vezuju mnogobrojni običaji, prema kojima je, onim koji poštuju vjeru tog dana zabranjen skoro svaki rad.
Gavrilo je prvi, uz arhangela Mihaila, koji je predvodnik vojske anđela i sila dobra, a za njima slijede ravni po časti Rafail, Uril, Salatil, Jegudil, Varahil i Jeremil.
Saborni dan Svetog arhangela Gavrila praznuje se, takođe, 8. aprila, kada SPC slavi njegova javljanja kroz svu istoriju ljudskog spasenja.

Share With: