Danas redovna Skupština Saveza invalida rada grada Gradiška

Četvrta redovna Skupština Saveza invalida rada grada Gradiška biće održana danas u 11 časova u Sali za sjednice Skupštine grada Gradiška.

Na dnevnom redu su izvještaji o radu i finansijski izvještaji za prošlu godinu i plan i program rada za 2019. godinu.

Nakon izvještajne biće održana i izborna Skupština na kojoj će biti izabrani delegati Skupštine, predsjednik skupštine i predsjednik Saveza invalida rada, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i delegati za republičku skupštinu.

Sjednici skupštine će prisustvovati predstavnici Saveza invalida rada Republike Srpske, predstavnici Grada Gradiška i ustanova i organizacija sa područja Gradiške sa kojima Udruženje invalida rada sarađuje.

Predsjednik Saveza invalida rada grada Gradiška Jovo Zeljković rekao je da udruženje invalida rada u Gradišci ima oko 350 članova.

„To su radnici koji su oboljeli radeći ili doživjeli povrede na radu“, rekao je Zeljković i naveo da je najveći problem ove populacije što nisu kategorisani i ne mogu ostvariti određena prava, na čemu će ubuduće raditi.

Share With: