Top lista

Top lista za 25.09.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Brojni faktori utiču na klimatske promjene

BiH je po riziku za klimatske promjene koje se ogledaju u postepenoj promjeni srednje godišnje temperature, sezonskih temperatura i perioda u kojima se pojavljuju ekstremi ocjenjena kao treća u Evropi, rekao je meteorolog u Protivgradnoj preventivi Republike Srpske Rajko Popović, gostujući u programu Radio Gradiške povodom 4. novembra Svjetskog dana klimatskih promjena.

Popović je naveo da je BiH po procjenama Ujedinjenih nacija i raznih organizacija koje se bave klimatskim promjenama među posljednjima u Evropi po spremnosti da se suoči sa klimatskim ekstremima i da treba tražiti rješenja da se to stanje poboljša.

On je rekao da prema podacima iz 2013. godine na klimatske promjene najviše utiče sektor proizvodnje energije sa 52 odsto, saobraćaj 12 odsto, poljoprivreda 6 odsto i ostalo.

„Područje BiH pa tako i Republike Srpske će postepeno biti izloženo sve višim srednjim godišnjim temperatura, imaćemo u toku ljeta više tropskih dana i veće ekstreme temperatura dok će s druge strane na godišnjem nivou biti manje padavina, a na sezonskom će padavina biti u periodu u kom do sada nisu bile prisutne“, rekao je Popović i dodao da se očekuje godišnji deficit padavina.

On je naveo da se procjenjuje da će u narednim godinama srednja godišnja temperatura biti veća od 2 do 4 stepena, a padavine manje i do 30 odsto.

„Ekstremi će biti češći i po intenzitetu jači, a dešavaće se u periodima godine koji prije nisu bili izraženi, biće problema sa sušom, intenzivnim padavinama u kratkom periodu, moguće je da u pojedinim periodima zime bude intenzivan snijeg, u proljeće naglo otapanje snijega“, naveo je Popović.

On je rekao da se očekuju i promjene u biodiverzitetu, u biljnom i životinjskom svijetu što podrazumijeva pojavu bolesti koje do sada nisu bile prisutne, pojavu modifikovanih ali i novih vrsta mušica i kukaca.

Popović je istakao da prema predviđanjima svjetskih centara ove godine zima neće biti bitno drugačija od prošle. Do kraja godine temperature i količine padavina biće u okviru prosjeka, dok se hladnije vrijeme i više snijega može očekivati u drugoj polovini januara i u februaru 2020. godine.

Klimatske promjene utiču na socio-ekonomski razvoj zemlje naročito u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i hidroenergetike, jer se godišnji poljoprivredni prinosi smanjuju, a sve učestalije poplave i suše nanose velike materijalne štete i zbog toga je BiH preduzela mjere da se izbori i prilagodi ovim promjenama. BiH je ratifikovala Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija za klimatske promjene u septembru 2000. godine. Strategija se fokusira na sprovođenje konkretnih mjera s ciljem da se poveća otpornost na klimatske promjene i da, kao jednu od najvažnijih aktivnosti, definiše upravljanje poplavnim rizikom i borbu protiv poplava.

Svjetski dan klimatskih promjena 4. novembar je dan tokom kojeg se organizuju razne aktivnosti s ciljem da informišu i upozore stanovništvo na eventualne negativne posljedice. Da bi postigli cilj potrebno je da se očuvaju biološke raznovrsnosti, smanji zagađivanje okoline i pretjerana potrošnje energije.

Share With: